414 miljoner kronor.... det obegripliga skuldberget

Plötsligt kom höstluften och fåglarna börjar flyga i V formationer på himlen.

Jag älskar hösten och skulle önska att jag fick skriva om lite mer positiva saker men det råder ekonomiskt oroliga tider inom sjukvården i våra kommuner och inte minst i region Örebro län.

Regionen ska spara ofattbart mycket pengar, 414 miljoner kronor bara inom hälso- och sjukvården. Det kommer att betyda en hel del förändringar i verksamheten och det gäller nu att vi i våra professioner och som Vårdförbund är delaktiga i det som sker.

Vi måste värna om vårt legitimerade yrkesansvar och gemensamt säga ifrån om det kommer förslag som innebär att vi inte får förutsättningar att utföra vårt arbete ”legitimationssäkert”.

Jag rekommenderar och önskar att alla som arbetar inom RÖL ser HS direktörens fredagsforum från den 8/9 som ni hittar på intranätet.

På övergripande nivå kommer Vårdförbundet tillsammans med övriga fackförbund få vara med i någon form av referensgrupp till de verksamhetsgrupperingar som nu startat sitt arbete med att se över och komma med förslag om vad respektive verksamhetsområde ser att de kan göra för att minska sina kostnader. Detta förutsätter att vi har kontakt med våra lokalt förtroendevalda. Jag rekommenderar alla arbetsplatser som i dag saknar förtroendevald att se om ni har några kollegor som kan tänka sig uppdraget. Om du som läser detta har idéer om hur ni kan spara på din arbetsplats så prata med din chef, verksamhetschef eller din förtroendevalda som kan hör av sig till oss på Vårdförbundet.

11 timmars dygnsvila och de problem det medför att få till lagliga scheman visar tydligt att vi länge har bedrivit en vård som vi inte har bemanning för. 11 timmars återhämtning mellan arbetspassen tror jag att de flesta av oss är eniga om att det är bra. Det är konsekvenserna som uppstår på grund av att det saknas personal som flera av er reagerar negativt på vilket är fullt förståeligt.

Jag gör personligen tolkningen att svårigheterna att ens kunna lägga ett lagligt heltidsschema visar att vi idag har ett orimligt veckoarbetstidsmått för dem som arbetar dag, kväll och helg.

Att arbeta obekväma arbetstider kräver mer återhämtning än att arbeta ”rak vecka” och man kan inte ”sova igen” förlorad sömn. Vi som fackförbund vill att våra medlemmar ska ha arbetsvillkor som är hälsosamma ett helt yrkesliv. Våra medlemmar ska inte riskera att bli sjuka på grund av sitt arbete.

Nu till något som faktiskt är bara är positivt. Är du förtroendevald eller chefsmedlem kan du nu gå in i aktivitetsportalen och anmäla dig till temadagen torsdag 5 oktober: ”Arbetsmiljöns betydelse för effektiv och säker vård” med Marianne Törner som föreläsare. Passande tema i dessa spartider. Tanken är att förtroendevalda och chefer ska få gemensamma verktyg att arbeta vidare med tillsammans.

Vårdförbundets förtroendevalda inom regionen kommer även inom kort ha möjlighet att anmäla sig tillsammans med sin chef till ytterligare en föreläsning. Tisdag em 7 november föreläser Lotta Dellve och temat kommer vara kopplat till arbetsmiljö. Denna föreläsning står arbetsgivaren för då vi vid avstämning kopplat till vårt avtal, HÖK 22, konstaterat att Regionen har stora problem med för mycket övertidsuttag.

Tack för att du är medlem i Vårdförbundet, det är viktigt att vi fortsätter vara många för att vara en stark part i kommande förhandlingar!

//Ulrika Hedelind, avdelnings ordförandeUlrika Hedelind

Följ avdelning Örebro i sociala medier!