Hos mig är du trygg när du behöver vård.

Hos mig är du trygg när du behöver vård.

 

Det fina i kråksången är att jag varken har behörighet eller kompetens att avgöra någons hemvistelse, anställning eller roll i samhället.

Kom inte ens på tanken att ifrågasätta min profession. Jag behöver inte här rabbla vilka lagar eller etiska dilemman jag ställs inför varje dag i mina arbetsuppgifter. För mig är det enkelt.

Jag gör inga avgöranden på om du är gängkriminell, Agda 73, alkoholist eller Petter 4 år, när det gäller vård. Såret blöder oavsett tillhörighet.

Likt en rörmokare stoppar jag en blödning i det rör som läcker. Ingen rörmokare står och funderar på om det är skillnad på läckaget om röret är svart eller vitt, om lagningen blir beroende på färg. Det gör inte jag heller.

Inte heller ber jag dig ta part i ett parti eller ett krig för att jag ska utföra mina kunskaper för att rädda ditt liv. Med fasa tänker jag hur det skulle se ut med nästa steg. Hur gör vi när prioriteringar inom vården redan skapar oro när vi inte bara kan prioritera efter skada. Tyvärr finns redan stora socioekonomiska prioriteringar som skadar vård.

Det kan omöjligen vara min uppgift år 2023 att avgöra om du är hemlös, häktad eller influencer. I rollen som sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri har jag många förmågor och besitter mycket kunskap men har inte, och ska inte, ha kompetensen eller behörigheten att bedöma inom områden som inte handlar om vård.

Likt rörmokaren lagar jag mina rör utan att avgöra färgen på dem. Jag gör en bedömning på hur stort hålet är och hur mycket lagning som går åt.

Lite ironiskt är det att ”alla” ska kunna använda hjärtstartare för att snabbt rädda liv för att i nästa sekund fråga om personen eventuellt är hemlös innan denne dör.

Gissar att du fattar att inte ens fråga mig på vilken sida jag står i kråksången. Be mig inte ens att göra något som inte tillhör min profession eller kompetens.

Min stolthet består av att jag äger den kunskap till vård när ingen annan kan.

Jag vågar välja vård framför juridik.

/ Merjo Yliluoma

Förtroendevald, Styrelseledamot Avdelning Örebro

Specialistsjuksköterska inom psykiatri

Följ avdelning Örebro i sociala medier!