Sommaren är kort, det mesta regnar bort…

Ja lite så känns det i skrivande stund. Själv hade jag tidig semester så jag hade tur med vädret men hade gärna haft lite solsken och värme även under mina arbetsveckor denna sommar.

Vårdförbundet avdelning Örebro har under sommarveckorna prioriterat att besöka arbetsplatser runt om i länet. Vi delar ut information från Vårdförbundet, pratar om vikten av att ha förtroendevald/skyddsombud på arbetsplatsen men framför allt ”tar vi tempen på arbetsmiljön”.

Inom regionen signalerar de allra flesta vi mött att arbetsmiljön var tuff i starten av sommaren men att det – ”peppar, peppar” – varit helt ok den senaren halvan. Men att det är ok betyder i princip att personalen varit friska och att söktrycket till vården varit något lägre än befarat, det saknas marginaler och bemanningsläget är oerhört sårbart.

I primärvården betonar våra medlemmar vikten av att tillföra resurser i samma utsträckning som man utökar arbetsuppgifter.

När vi besökt våra medlemmar i den kommunala hälso- och sjukvården är signalerna att sjuksköterskorna ofta har haft orimligt många patienter att ansvara för.

Sommar läget kan grovt sammanfattas med vikten av balans mellan krav och resurser – det är enligt mig roligt och positivt utmanande att arbeta i en slimmad organisation under sommar veckorna OM det råder balans övriga året. Det tror jag många av er kan hålla med om. Men man orkar inte ha sommar läge året om. Det blir också tydligt att det är ovärderligt viktigt att det finns erfarna trygga kollegor på plats att skola in ny personal.

Begreppet särskilt yrkesskicklig kommer upp till diskussion på så gott som samtliga arbetsplatsbesök, vilket är positivt. Vi behöver fortsätta att prata om vad det betyder att vara särskilt yrkesskicklig, här kan du läsa mer om detta och hur vi kan använda oss av begreppet ute på arbetsplatserna. Är jag särskilt yrkesskicklig? – Vårdförbundet (vardforbundet.se)

Jag vill säga TACK till alla er som tagit er tid att prata med oss när vi besökt er arbetsplats. Det är så värdefullt och viktigt för oss att ha med denna information från er in i höstens möten med arbetsgivare och politiker.

Vi går nu in i sensommar och höst vilket bland annat innebär årsmöte, temadag för våra förtroendevalda och sist men inte minst 11 timmars dygnsvila. Vårdförbundet kämpar vidare för hållbar arbetsmiljö, bra villkor, karriärvägar och löneutveckling under yrkeslivet.

Hoppas vi ses på årsmötet torsdag 21 september, insläpp från 17:00. Vi kommer att berätta om vad vi gör på vår fackliga tid, äta en god middag och ha trevligt tillsammans.

Ulrika Hedelind

Ordförande Avdelning Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!