Ett tufft år  lackar mot semester, och ledningen har lovat att alla som vill ska få den lagstadgade semestern på 4 veckor man har rätt till.

Det känns bra i den fackliga ådran att vi och arbetsgivaren har samsyn i semsterfrågan. Vi har efter tidigare somrar arbetat med och lyft semesterfrågan i alla samverkansforum och med våra folkvalda.

Så långt har vi blivit hörda.

Vi vet att bemanningsläget rent generellt är skralt, och  när sommarsemestrarna är på gång så konstaterar man att vårdplatserna kommer att vara för få. Diverse idéer om undersköterskeledda avdelningar och delegera sjuksköterskeuppgifter till andra ickelegitimerade professioner förs, och även tänja ut antalet platser per vårdlag. För sängar finns, men bristen på våra professioner är uppenbar.

Det finns några faktorer man inte valt att se.

  1. Idag är alla patienter som blir inlagda riktigt sjuka och kräver avancerad medicinsk vård och behandling.
  2. Arbetsmiljön för den egentligen underbemannade skaran blir inte bra, även fast ledningen kan tycka att vissa sjuksköterskeuppgifter borde gå att delegeras.

  Jag ser med oro på att våra erfarna inte orkar arbeta kvar under de förhållanden som erbjuds. Det innebär att de nya medarbetarna har färre de kan få hjälp och stöd av den svåra första tiden efter examen. Det innebär att även de söker sig vidare till slut om ingenting görs.

Avslutningsvis konstaterar jag att man gör omfattande förändringar som att färre sjuksköterskor ska ansvara för fler patienter än vad som är rimligt, samt om andra ickelegitimerade professioner tar över våra sjuksköterskeuppgifter måste man göra riskbedömningar i god tid tillsammans med representanter för medarbetarna, annars chansen stor att arbetsmiljön blir ohållbar och patientsäkerheten hotas.

Med de tankarna önskar jag alla medlemmar en bra semester.

Hans Nilsson Vice ordförande/Styrelseledamot
Vårdförbundet avdelning Örebro


Kommentarer

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!