Så har vi kommit till april månad med tillhörande aprilväder, tussilago, en och annan blåsippa, påskhelg och sist men inte minst Biomedicinska analytiker (BMA) dagen! Lördag den 15 april är det internationella yrkesdagen för biomedicinska analytiker. Denna yrkesgrupp är så värd att uppmärksammas och firas. Det är inte många som vet vad en BMA gör och vilken betydelse deras arbete har för den övriga vårdkedjan. Det beskrevs i ett inslag av ”Go kväll” på SVT för en tid sedan – vi har varit i kontakt med SVT med önskemål om att få dela detta inslag på våra sociala medier men det gick dessvärre inte. Men ni kan läsa bloggen som Sophia Godau skrivit för att få en hint om hur viktigt yrket är Läs Sophias blogg här. Grattis till er alla Biomedicinska analytiker, ni har ett livsviktigt yrke!                                                                                                                                                                                                     

 

I övrigt är det många heta bollar i luften just nu.

Slutenvården och läkarna skriker efter fler vårdplatser – men egentligen är det legitimerade sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor som de har behov av. Gärna några med erfarenhet som kan skapa trygghet, handleda och skola in nya kollegor. Det är brist på Vårdförbundets professioner i den offentliga vården. Varför? Tror inte det finns ett enkelt svar på den frågan, men arbetsmiljö, arbetsvillkor och lön/värdering vet jag väger tungt för många medlemmar som valt att sluta.

I slutenvården kommer det till sommaren finnas två nya tjänstetitlar då undersköterska blir en skyddad yrkestitel från 1 juli 2023, omvårdnadsassistent” och  medicinsk omvårdnadsresurs. Vårdförbundet ser inte att någon av dessa kan ersätta en legitimerad sjuksköterska och det är viktigt att det blir tydliga arbetsbeskrivningar och rätt sorts arbetsuppgifter som dessa avlastar sjuksköterskorna med. Detta gäller även er som är legitimerade röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Det är viktigt att ni alla reagerar och säger ifrån om det sker förändringar i arbetssätt och arbetsuppgifter som strider mot våra yrkesetiska koder och vårt legitimationsansvar. Vi ska vara stolta över vår utbildning och våra yrken! Vi ska ta vår plats och vara med och utveckla våra yrken inför vårdens framtida behov.

Primärvården får allt fler arbetsuppgifter så som 1177 direkt och drop-in mottagning i tillägg till att de måste se till att uppnå telefontillgängligheten / ”flexitiden”. Detta utan att det tillförs mer resurser. Det är inte hållbart! Det måste finnas en balans mellan krav och resurser om det ska vara hållbart i längden. Det som främst saknas i primärvården för våra medlemmar är möjligheten att boka in läkartider, det är brist på läkare ute på våra vårdcentraler. Varför? Det har troligen Läkarföreningen svar på.

Den kommunala hälso- och sjukvården lider även den brist på legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Deras uppdrag växer i och med omställningen till nära vård och de förväntas kunna ta hand om allt sjukare patienter dygnets alla timmar.

Hur löser vi alla dessa behov? Det måste någonstans vara balans mellan krav och resurser. Rätt kompetens till rätt arbetsuppgift.

Vems ansvar är det och hur säkerställer vi att detta blir legitimations- och patientsäkert? Här har vi i våra professioner ett ansvar att säga ifrån när vi anser att vi inte arbetar i enlighet med våra yrkesetiska koder och vårt legitimationsansvar. Vi måste skriva avvikelser och chefer i alla led måste rapportera dessa samt även lyfta vilka resurser de har behov av för att undvika att dessa avvikelser upprepas. Ytterst är det våra politiker som har ansvaret. Enligt mig kan politikerna inte kräva mer än vad de är villiga att avsätta resurser till.

En annan het boll är EU s arbetstidsdirektiv om 11-timmars dygnsvila. Förtroendevalda och chefsmedlemmar har möjlighet att vara med på den temadag vi anordnar den 20e april. Vi kommer även finnas på våra tre sjukhus vissa dagar under maj månad för att informera och svara på frågor runt detta. Mer information om detta kommer inom kort. Tipsar även om att ni kan läsa mer om detta på vår hemsida Information om EU-direktivet

Lön och lönerevision

Vi har i skrivande stund haft löneavstämning i regionen och några av våra kommuner. Detta år är det med en stor klump i magen som jag redovisar resultatet till er. Eftersom Vårdförbundet hade ett pågående avtal som är sifferlöst så hade vi löneavstämning innan ”industrimärket” var fastställt med regionen, Örebro kommun och ytterligare några av våra kommuner. Vi kommer att redovisa den fullständiga listan i kommande nyhetsbrev. Regionens utfall landade övergripande på 3,6% och Örebro kommun på 3,52%. För första året på länge hamnar vi därmed under ”märket”.

Vi har redan framfört till politiken att detta inte är bra ur ett jämställdhetsperspektiv. 2022 ökade löneklyftan mellan manligt- och kvinnligt dominerade arbeten. När vi nu hamnar under ”märket” innebär det att denna löneklyfta riskerar att öka ytterligare och detta måste våra politiker ha en plan för inför 2024 trots det rådande ekonomiska läget.

När jag läser det jag nu skrivit så frågar jag mig själv om jag är på rätt plats och om jag vill vara kvar i denna roll? Svaret blir ändå, trots alla dessa heta bollar –  JA, jag vill vara där jag är. Jag vill fortsätta kämpa för våra yrken och våra arbetsvillkor tillsammans med er alla medlemmar. Enligt mig är detta beviset för att det är viktigt att facket finns och att vi har förtroendevalda och medlemmar som står upp för våra professioner.

Finns många kloka ordspråk som kan skrivas som avslutning, fackligt arbete tar tid, det är droppen som urholkar sten och tillsammans är vi starka.

Tack för att just DU är medlem och orkat läsa detta brev.

//Ulrika Hedelind, Ordförande avd. Örebro Ulrika Hedelind


Kommentarer

  1. Sveriges fullständigt okritiska internationellt unika digitalisering av sjukvården på alla nivåer och för all personal, patienter och närstående har blivit en ”kvarnsten kring hallsen”.Sverige måste OMEDELBART skapa ett gemensamt dokumentationssytem för all regional och kommunal sjukvård. De digitala metoderna ska ägas av staten och vara enhetlig för alla huvudmän t.ex. regioner och kommuner (kommuner + regioner är idag 311 enskilda huvudmän med egna hemmasnickrade lokala digitala rutiner …. ofattbart !!! ).

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!