Delar vi ansvaret för arbetsmiljöarbetet?

 

Jag är fd första linje chef och nu utbildare på grundutbildningen för nya förtroendevalda i Vårdförbundet och där pratar vi mycket arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet(SAM), SAM-hjulet dvs hur man systematiskt och återkommande undersöker, genomför och följer upp verksamheten så en bra arbetsmiljö uppnås. OSA(organisatorisk och social arbetsmiljö diskuteras och vi pratar om hur detta kan inkluderas i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. I AFS 2015:4 (Läs mer om föreskriften här)så regleras arbetet runt arbetsmiljön. Den styr arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl. Det ”pinpointar” frågor som arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Men om man då tänker på min överskrift så vill jag påminna om vi är varandras arbetsmiljö och även om chefen i första hand är ansvarig för arbetsmiljön så har även skyddsombud/förtroendevald en viktig roll. Men ALLA medarbetare har ett ansvar för att hjälpa till i arbetsmiljöarbetet, skriva avvikelser och rapportera tillbud vid behov och följa de riktlinjer och policys som finns på arbetsplatsen.

Vet alla vad som ska prioritera bort om arbetsbelastningen är för hög?

”Bilden är tagen i början av andra pandemi-vågen. När ovissheten var stor och energin hos oss var låg.” Foto: Paulina Frohm
Foto: Paulina Frohm

Arbetstiden ska planeras så återhämtningstiden är tillräcklig mellan arbetspassen. Det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att motverka att arbetstiderna leder till ohälsa men medarbetarna måste följa dem.

Kränkande särbehandling påverkar alla på en arbetsplats, inte bara den som blir utsatt faktiskt! Det ska vara tydligt från arbetsgivaren att detta inte accepteras, det ska finnas kända rutiner hur och var man kan få hjälp. Där har alla ett ansvar att säga ifrån om det händer. Vårdförbundet får ibland frågor vad man gör om en kollega inte fungerar på arbetsplatsen. Vårt svar är alltid att detta är arbetsgivarens fråga. Vårdförbundet stöttar medlemmar och hjälper till i individärenden, rehabfrågor mm. Fundera istället hur du kan stötta medarbetaren på bästa sätt och inte dras med i drev eller skitsnackskultur!

Den sociala arbetsmiljön är så viktig, vad har vi för samarbetsklimat på arbetsplatsen, det som inkluderar samspel och samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor?

Får du som chef utbildning hur man förebygger och hanterar för hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling? Hur många medarbetare är rimligt att din chef har ansvar för?

Frågorna är många och finns det bra svar? En del av arbetet är enligt mig att vi alla hjälps åt. Är arbetsmiljöarbetet uppe på arbetsplatsträffar? Diskuterar ni arbetsmiljön vid förändringar? Jag säger som vår ordförande Ulrika Hedelind, vi påtalar ofta risker om våra patienter men glömmer bort de risker som vi medarbetare kan ha i det dagliga arbetet. Som chef är det guld värt att ha engagerade medarbetare som vill jobba med förändringar och förbättringar i så väl patientarbetet som för arbetsmiljön. Det kan vara det som är skillnad att medarbetare stannar och trivs på arbetsplatsen!

 

/ Helena Nyrén

Fd första linje chef

Styrelseledamot Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!