Vi måste våga tänka nytt!

Ordförande har ordet- Mars 2023

Mars månad, solen har stormat och gjort att några av er säkert sett det magiska norrskenet dansa över närkeslätten. Själv har jag dessvärre missat det. 

Första mars anordnade vi BIO-kväll i Örebro. Tack alla ni medlemmar som prioriterade er fritid till att umgås med Vårdförbundet. Det var mäktigt, nästan som ett norrsken, att prata inför 270 personer. 

8 måsten för ett hållbart arbetsliv
Klicka på bilden för att se den i större format!

Det viktiga budskap vi hade denna kväll var Vårdförbundets 8 måsten för ett hållbart yrkesliv ….

 

Det är dessa punkter Vårdförbundet menar måste till för att på sikt kunna åstadkomma en god arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv för alla våra medlemmar. 

Från första oktober gäller 11 timmars dygnsvila. Vi kan tycka vad vi vill om detta – men det kommer ändå att gälla även oss. 

Arbetsmiljölagen är en ”skyddslag” och EUs arbetstidsdirektiv finns för att värna om arbetstagarnas hälsa och ger förutsättningar att arbeta säkert. Båda dessa baseras på forskning och evidens om vad som är hälsosamma arbetstider och långsiktigt hållbart. Nu har vi partsgemensamt, fackförbund och SKR, kommit överens om tydligare skrivningarna i vårt AB (Allmänna bestämmelser) rörande 11 timmars dygnsvila som börjar gälla från 1/10 2022. Läs mer om nya EU direktivet

Som fackförbund står vi upp för lagar och avtal. Vi tycker att det är självklart att även våra medlemmar ska skyddas mot ohälsa. Vi i våra yrken ska ha samma rättigheter till ett hållbart yrkesliv som andra yrken i samhället. 

Så som jag sagt tidigare, vi måste nu tänka nytt runt hur vi lägger schema i dygnet-runt-verksamheterna. Kanske vi även behöver tänka nytt runt hur arbetsdagen är upplagd, när vi gör vad? Kan man ändra på rondrutiner och annat? Måste det göras när det ”alltid” har gjorts? Hur ska arbetsteamet se ut – vilka ska ingå och vad ingår i de arbetsuppgifter respektive teammedlem har? Läs gärna hur de förändrat och förbättrat på en avdelning i Mora – ”Mora modellen”. Läs mer om Mora-modellen 

Kanske kommer det finnas behov av en arbetsgrupp på din arbetsplats som ser över arbetsflöden och hur behovet av bemanning på olika tider på dygnet behöver se ut för att just ni ska få till bra arbetsflöden. Ta plats och var med i den förändring som nu måste till. Våga tänka nytt – i de bästa av världar – hur skulle vi då arbeta på vår arbetsplats då? 

Förändring är ofta jobbig och ibland även skrämmande men det kan vara spännande om man får lov att vara delaktig. Kanske en fråga att ta upp på ert nästa APT.  

Har ni frågor så kom gärna förbi oss när vi står på ”strategiska platser” eller på medlems café. Du kan alltid även ringa eller maila oss via Vårdförbundet direkt 0771 420 420 eller info.orebro@vardforbundet.se 

Viktigt att ni har förtroendevald och skyddsombud på din arbetsplats. Om ni saknar eller kanske just du känner att du är nyfiken på uppdraget – tveka inte att höra av dig! 

Förtroendevalda kommer erbjudas en temadag i april för att få mer information och kunskap om Vårdförbundets 8 måsten. 

//Ulrika Hedelind 

Ordförande Avdelning Örebro 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!