Problemhantering, det går inte av sig själv

Allt oftare hörs ordet tystnadskultur, vad är det som händer inom vården?

Strutsmetoden verkar praktiseras flitigt på många arbetsplatser men problem och svårigheter försvinner inte för att man blundar för dem. Det hjälper inte ens att döpa om problemen till utmaningar.

Cheferna vill att det ska vara god stämning och en positiv anda på arbetsplatsen. Men om medarbetarna uppmanas att inte sprida negativa vibbar genom att prata om jobbiga saker som inträffat under arbetspasset landar det fel, då kommer de uppleva att de tystas. Jag tror inte att enhetschefer egentligen menar att sätta munkavle på personalen. Cheferna har också en pressad arbetssituation och är ålagda att med knappa resurser se till att uppdrag utförs och mål uppfylls.

Ingenting blir dock bättre av att saker sopas under mattan. Lyft upp problemen så alla nivåer i ledningen blir medvetna om hur det är ”på golvet”. Inte minst politiker som beslutar om mål behöver få en riktig bild av hur det faktiskt ser ut i de olika verksamheterna. När vi träffade politiker inför valet förra året var det flera av dem som pratade om informationsfilter mellan de olika chefsnivåerna. Där fastnar en hel del och det riskerar att leda till att orimliga beslut fattas.

Med hög transparens och samverkan mellan medarbetare och chefer ökar vi förutsättningarna för  god arbetsmiljö!

Anna-Carin Lundvall

Styrelseledamot, facklig på tid, avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!