Genom glitter och glamour, pompa och ståt och med bubblor i glasen hyllade vi häromdagen Årets vårdchef och Årets studenthandledare, för att avsluta galan med det stora Vårdförbundspriset. Men vi vill ju ha bättre villkor, högre lön och en schysst arbetsmiljö! Ett fackförbund förväntas arbeta med dessa frågor, varför håller vi på med ”vårdgalor” då? Egentligen?

 

Genom tiderna så har män hyllats genom olika priser, statyer och galor. Det har alltid ansetts vara ”fint” att vara advokat, civilingenjör eller kemist. Och det är ju såklart fantastiska yrken. Men det är också yrken som historiskt sett varit starkt manligt dominerade. ”Kvinnogöra” såsom lärare och yrken inom vård och omsorg har aldrig fått någon större uppmärksamhet, om det inte har handlat om Farbror Doktorn såklart. Faktum är ju att det förr inte ens krävdes någon egentlig utbildning för att bli sjuksköterska, tills inte alltför länge sedan. Och inte ens idag, år 2022, anses det behövas en förlängd utbildning, trots att det varit lika lång utbildning till sjuksköterska i evigheter. Samtidigt som vården har blivit mer och mer komplex med allt mer avancerad teknik och betydligt mer vårdkrävande patienter. Förskollärarutbildningen har däremot förlängts under senare år. Kanske är alla uppsägningar inte enbart pga bristande villkor, kanske är vi inte rustade utbildningsmässigt för de krav yrket medför när vi tagit examen? Därmed inte sagt att våra villkor är i närheten av bra! Fundera kring det en stund…Synen på vår kompetens och vilken utbildningsnivå och längd det kräver…

Det är en gammal förlegad syn på vikten av den kompetens som exempelvis en barnmorska, en anestesisjuksköterska eller en biomedicinsk analytiker har. Vi har fått stånga oss fram för att få betald övertid, för att få högskoleutbildning, för att ens ses som en självständig profession!

Vi vill hylla de personer som driver vården framåt lite extra. Som med ett gott ledarskap kan skapa en god arbetsmiljö och därmed en trygg vård, trots åratal av underfinansiering. Vi vill lyfta de som i en hårt pressad miljö kan vara pedagogiska, guida och inspirera studenter. Och vi vill uppmärksamma och premiera de som driver den personcentrerade vården framåt och som visar på vikten av att utgå från patientens behov, med människan i centrum.

Än så länge finns det inget Nobelpris i exempelvis omvårdnad. Men vikten av det arbete som utförs dagligen i vården förtjänar både direktsända galor i TV, guldpokaler och bronsstatyer i stadsparker. 

En av vägarna dit är att visa på vikten av professionernas insatser genom en gala för vården. Det handlar om en värderingsförändring i grunden.

För glöm aldrig: Det du gör i vården, oavsett om du arbetar som sjuksköterska på en vårdavdelning, utbildar studenter, analyserar på ett labb, bistår en födande eller jobbar med radiologisk diagnostik- Du är fantastisk och förtjänar inte bara bra villkor utan även röda mattor, fina priser och glittriga galor! Det är verkligen dags för det nu!

Åsa Mörner

Leg sjuksköterska och leg barnmorska

Här kan du se alla finalister och kandidater till priserna på Vårdgalan!

Följ avdelning Örebro i sociala medier!