Under 2000-talet har andelen personer med flera samtidiga sjukdomar (multisjuka) nått en hög nivå. Nya behandlingsmetoder och läkemedel är några av orsakerna till att befolkningen blir äldre.

Pariserhjul kväll med ljus och fördröjd fotografering

Kommunsköterskans uppdrag har förändrats och vi vårdar sjukare patienter i dag än för 10 år sedan både i hemmen och på våra äldreboenden. Samtidigt som vi får mindre resurser blir det allt fler äldre i vår befolkning vilket medför att det måste finnas kompetent personal som kan vårda och att ta hand om dem.

Konstigt att så många sjuksköterskor slutar och varför är det så svårt att rekrytera nya ..………?

Fler och fler privata aktörer har tillkommit och standarden på vården är varierande både inom kommunal vård och bland privata aktörer. Vinstdrivande vård samt otillräckliga resurser medförande brister i omhändertagandet av våra äldre leder till fler anmälningar.

Konstigt att så många sjuksköterskor slutar och varför är det så svårt att rekrytera nya ..………?

Man omorganiserar, tar vara på resurser, fördelar och upprättar nya rutiner. De patienter som skrivs ut till kommunal vård idag från regionen motsvarar de patienter som för 10 år sedan ansågs så sjuka att de behövde inneliggande vård. Äldrevården i dag är snart jämförbar med gårdagens avancerade sjukvård. Man inför fler register/journalsystem där vi skall säkra vården genom dokumentation…det som inte är skrivet är heller inte gjort. Men vi hinner nästan inte träffa patienterna.

Konstigt att så många sjuksköterskor slutar och varför är det så svårt att rekrytera nya ..………?

Rent organisatoriskt upplevs det även att det kan vara svårt att erhålla det stöd/den tid man behöver från läkare utifrån den tid som avtalsenligt disponeras för äldrevården. Äldre sköra patienter med behov av läkemedelsgenomgångar mm tar tid, tid som inte finns. Önskvärt i de bästa av världar hade varit att geriatriker ansvarade för vården av de äldre i kommunen, likväl som det är önskvärt att en kirurg är den som gör en operation. Dagens sjuksköterskor i kommunal vård ansvarar i mångt och mycket för det som egentligen borde ligga på en läkarens ansvar. Som kommunal sjuksköterska tvingas man ibland fatta beslut som ligger utanför vår ansvarsnivå.

Konstigt att så många sjuksköterskor slutar och varför är det så svårt att rekrytera nya ..………?

Det råder en politisk tystnad om hur man tänker lösa behovet av vård för våra äldre när resurserna inte räcker till. Nya äldreboenden byggs men kan inte tas i drift fullt ut då det inte finns sjuksköterskor. Det finns även ett annat problem…… det är också brist på distriktsläkare och vårdcentralernas resurser räcker inte till för att ta hand om nya boenden som skall rondas innebärande bl.a. läkemedelsgenomgångar, hembesök, remisser, palliativa beslut, anhörigsamtal, uppföljningar av provtagningar mm. Det blir en ond cirkel…….

Konstigt att så många sjuksköterskor slutar och varför är det så svårt att rekrytera nya ..………?

Men den positiva sidan då……

Som sjuksköterska gör du skillnad, – Som sjuksköterska i kommunal regi har du en omväxlande och ansvarsfull yrkesroll. Sjuksköterskans kunskapsområde är omvårdnad men vi har även goda medicinska kunskaper. Vi får möta människor, knyta relationer, vara delaktig i någon annans livssituation, allt för att utifrån vår profession och kunskap bidra med en omvårdnad som förhoppningsvis kan ge välbefinnande, trygghet och ökad livskvalité för den enskilde.

I mitt arbete får jag dela glädje och sorg. Alla möten, svåra som glädjefyllda är berikande och ger insikt, förståelse och perspektiv som utvecklar mig som sjuksköterska och människa. I grunden är mitt arbete det viktigaste och bästa som finns.

 

Ändå slutar så många sjuksköterskor och det är svårt att rekrytera nya………?

 

Vad vill vi, vad behöver vi?……..

Vi behöver möjlighet till kompetensutveckling för att ge en bra vård.

Vi behöver resurser som gör att vi kan bedriva en god och patientsäker vård.

Vi behöver en hållbar arbetsmiljö som gör att vi orkar stanna kvar i yrket fram till pension.

Vi vill ha en lön som motsvarar vår kompetens och vårt ansvar.

Vi vill ha en löneutveckling över tid

 

Då kanske inte så många sjuksköterskor slutar ……….

 

Nu hoppas vi på HÖK 22 och att arbetsgivarna inser vårt värde!

 

/ Ylva, leg sjuksköterska och förtroendevald.

 


Kommentarer

  1. Ja vad är det som gör att våra sjuksköterskor slutar. Har själv jobbat sen 1994 som sjuksköterska och då va den främsta kravet en högre lön samtidigt som fler och fler vårdbolag upprättades och där man hade möjlighet till att få en lön som överträffade alla andra avtal. Hade då som ingångs lön 14000 kr i månaden. Med vårdbolag hade jag 28000 kr i månaden. Efter trettio år som sjuksköterska och 12 år som undersköterska ligger jag nu på en lön som överstiger den lön jag fick 1998 i vårdbolag. För övrigt om man ser på den lista över krav för att få våra sjuksköterskor ska vara kvar i vården är den den samma som den alltid har varit. Inget nytt under solen om man säger så. Kan man skylla på dåligt genomfört regionalt fackligt arbete då det till synes är mycket fackliga frågor som här tas upp. Och att det är i det forumet som man har möjlighet att påverka. Redskapen har vi ju redan till förändring. Vi kan inte vänta på att cheferna ska höra oss utan vi måste höras så dem vet att vi finns och att vi har krav att ställa. Ställa ansvariga mot väggen. Visa vart skåpet ska stå.

  2. Vad vill vi?
    Vad behöver vi?
    Utöver god arbetsmiljö, kompetensunderhåll och rimlig lön.
    – Jo, kärlek & respekt från arbetsgivare/ledare/chefer

  3. Fler distriktssköterskor och specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralerna. 1100 listade patienter per specialistläkare och inte 3900 som på min förra arbetsplats. Att cheferna inte bara räknar ssk huvuden utan också tar med kompetensen i sina beräkningar när det gäller bemanning. Bra att ny ssk får hög lön men då måste kollegorna med mer erfarenhet få sina löner justerade. Att man får fortbilda sig och vara med att utveckla vården att inte bara släcka bränder varje dag. Att politikerna och sjukhuschefer och ledare lyssnar på personalen och förstår hur det är i verkligheten och fattar beslut därefter. Jag vill också att politikerna går ut till folket och berättar vilken vård de kan få och vilken vård som inte kan ges att de alltså gör för klart för allmänheten hur vårdens prioriteringar ser ut och inte lämnar över det ansvaret till vårdpersonalen.

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!