Vi välkomnar nya kollegor hela tiden, både från grundutbildning och specialistutbildning.

Hur tar vi hand om våra nya arbetskamrater? En bra inskolning och trygg start på nya jobbet borde vara en självklarhet men fungerar det så i praktiken?

Då de nyutexaminerade kollegorna kommer till våra verksamheter ställs de allt för ofta inför det faktum att det saknas erfaren personal och därmed blir inskolningen lidande.

Det fattas flera hundra arbetspass i våra vårdverksamheter i sommar. ”Vi är så få idag så den nya får köra på själv det här passet, hen får väl fråga om hen undrar något”.
Som ny på jobbet och ivrig att komma in i arbete och gemenskap är det inte många som protesterar i det läget. Samtidigt är det inte lätt för den vana personalen att jobba för två och dessutom ta sig tid att visa, förklara och svara på frågor. Då finns det risk att energin inte räcker till och att vi förväntar oss mer än vad som är rimligt av våra nya arbetskamrater. Följden blir att de nya känner sig ovälkomna, otillräckliga och riskerar att hamna i ohälsosam stress.

Det finns i Sverige massor av välutbildade kollegor inom våra professioner som har valt att arbeta med helt andra saker än vård. Som skäl anger de bland annat låga löner, dålig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning och stress. Det sistnämnda förvärras betydligt om vi inte har möjlighet att ge de nyutbildade en bra start på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren borde vara smartare än så här! Det borde ligga i deras intresse att behålla sin personal. Det är omöjligt att bedriva vård utan oss och framför allt inte patientsäker vård om det inte finns erfarna och kompetenta medarbetare. Det är inte bara att sätta in vilken person som helst på en plats där det behövs specialistutbildning för att klara av jobbet.

Det är brist på sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och Biomedicinska analytiker. Vårdförbundet arbetar för att vi ska få bättre villkor och lön utifrån vårt ansvar och utbildning.

Ge oss förutsättningar att ta hand om våra nya kollegor på ett bra sätt. Det kommer skapa mer trivsel och öka chansen att både de och den mer erfarna personalen stannar kvar i yrket.

Anna Karin Lundvall
Distriktssköterska och Förtroendevald med facklig tid

Följ avdelning Örebro i sociala medier!