Små lönerna ej lustiga att få

Melodi: ”Små grodorna”

 

Små lönerna, små lönerna

Ej lustiga att få

Små lönerna, små lönerna

Ej lustiga att få

 

 

Båd´övertid

Båd´övertid

Semestersälj och slit

Båd övertid´

Båd´övertid

Semestersälj och slit

 

 

Men ack ack ack

Mest snack, snack snack

Politikerna gör

Trots tack och klapp

Fås inget napp

Och vårdkrisen bestå

 

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!