Utan mig och mina kollegor stannar vården

Jag heter Kristin Wilenius och jag är legitimerad Biomedicinsk analytiker och utan mig och mina kollegor stannar vården. Idag 15 april är det vår dag, det är den internationella Biomedicinska analytikerdagen

Biomedicinsk analytiker är en ofta bortglömd arbetsgrupp inom vårdyrket. Som däremot under pandemin fått extra ögon på sig när det kommer till analys av Covid-19. Men vi är så mycket mer än så. Vi finns med i hela analyskedjan vid analys av till exempel blod, odlings och vävnadsprover med mera.
Vi planerar och utför provtagning på regionens provtagningsenheter på vårdcentraler och laboratoriemedicin, vi ser till att proverna hanteras korrekt och förbereder proverna för analys, vi utför analysen och svarar ut provsvaren. Inte nog med det så är vi med och utvecklar olika analysmetoder och vi deltar även vid forskning.

När det kommer till laboratorieinstrument finns det olika typer, det finns bland annat stora instrument på central laboratorierna på sjukhusen och sen så finns det små patientnära instrument på vårdcentralslaboratorierna och på sjukhusens avdelningar och mottagningar.

Just dessa patientnära instrument arbetar jag med bland annat med. Patientnära analyser (PNA) är som det låter analyser och provtagning som utförs nära patienten.

Jag arbetar i PNA-gruppen på USÖ där jag och mina kollegor (Biomedicinska analytiker) stöttar regionens drygt 5200 PNA-användare på vårdcentralslaboratorierna och avdelningar/mottagningar på regionens tre sjukhus, vilket är ca 500 instrument.

Som Biomedicinska analytiker inom PNA-gruppen stöttar vi PNA-användarna genom att upphandla kvalitetssäkra instrument som ger tillförlitliga svar, vi har kontinuerlig kontakt med leverantörer och andra regioners PNA-grupper, vi skriver dokument för alla instrumenttyper, vi utbildar i provtagning, preanalys och analys, vi hjälper till när instrumenten havererar eller får andra problem.

Med hjälp av våra mellanmjukvaror och laboratorieinformationssystem har vi en överblick över alla 500 instrument, vi kan konfigurera instrumentet och vi ser till att provsvaren kommer till journalerna. Där har vi även såklart stöttning av bästa Labb-IT, där även majoriteten är legitimerade Biomedicinska analytiker.

Att arbeta med PNA är utvecklande och arbetet varierar från dag till dag. Det känns alltid kul att gå till jobbet! Att PNA-gruppen består av flera härliga kollegor gör att jobbet blir ännu roligare.

Jag är stolt över vad jag och min yrkesgrupp gör som Biomedicinska Analytiker. Med vårt arbete räddar vi liv!

Utan Biomedicinska analytiker stannar vården

Kristin Wilenius
legitimerad Biomedicinsk analytiker

#stoltbiomedicinskanalytiker

Följ avdelning Örebro i sociala medier!