Lön är inte en del i schyssta villkor eller???

Vårdförbundets professioner har jobbat hårt länge framför allt sedan pandemin drog igång, och gör det fortfarande för att ”jobba ikapp” den vård skuld som växt i kölvattnet av Covid.

20 september 2021 kunde man läsa i läkartidningen att regeringen tagit beslut att skjuta till extra pengar till vården. Bland annat skulle en del av pengarna gå till betald vidareutbildning och satsningar på goda villkor för vårdpersonal. 

“ En nygammal satsning på personalen görs med 2 miljarder kronor årligen under 2022 och 2023″.

Vi vet att personalen i hälso- och sjukvården har gjort fantastiska insatser under den här pandemin. Och för att vi både ska kunna attrahera och behålla kompetens krävs goda villkor, trygga anställningar, bra arbetsmiljö och utveckling i arbetet, sa Magdalena Andersson.”

“Regeringen föreslår också en fortsatt stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Därför avsätts ytterligare 100 miljoner kronor för 2023, vilket gör att totalt 500 miljoner avsatts för detta ändamål.”

I en överenskommelse mellan SKR och regeringen vilken man redogjorde för på en pressträff 28 januari 2022 kan man även där läsa:

“ Goda förutsättningar för vårdens medarbetare är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2022. Det omfattar totalt 2 963 miljoner kronor. Av dessa är 1963 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna och 150 miljoner kronor till kommunerna. 

Därutöver avsätts 400 miljoner kronor till regionerna och 100 miljoner kronor till kommunerna för att stimulera sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Ytterligare 100 miljoner kronor avsätts till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskorna.”

Denna läsning gav en kortvarig förhoppning att ”äntligen”, men den gnagande oron att detta ännu en gång blir ett slags ”luftslott” finns där. Det blir troligtvis återigen frågan om några hundralappar extra i plånboken efter kommande lönerevision, trots att många av vårdförbundets professioner arbetat bra mycket mer än heltid framförallt sista 2 åren. Besvikelse är bara förnamnet. 

Pratar man med politiker och arbetsgivare framhåller dom att lönen inte är en så viktig fråga för personalen och dom tycker inte lön kan ses som en faktor för goda villkor. Jämför man vårdförbundets professioner med andra yrken som kräver lika lång akademisk utbildning ligger vi efter i löneutvecklingen. 

Är det verkligen rimligt att en erfaren kollega med säg 25-30 års erfarenhet tjänar lika mycket eller mindre som andra på arbetsplatsen med max 10 års erfarenhet av vården? På min arbetsplats är detta en sanning tyvärr och det känns inte bra. 

Vårdförbundets professioner är samtliga yrken som till mångt och mycket bärs av erfarenhet. Vad händer då med patientsäkerheten när våra erfarna kollegor väljer att sluta för att dom inte värdesätts korrekt? En god löneutveckling över hela yrkeslivet borde vara en självklarhet. Idag kan du bara ”dra iväg” i lön genom att exempelvis välja att bli chef. Att arbeta nära patienten vilket var anledningen till att de flesta av oss läste grundutbildningen från början är inget man premierar, ju mindre patientkontakt desto mer i lönekuvertet.

I överenskommelsen mellan SKR och regeringen kan man vidare läsa

“Förstärkning av ambulanssjukvården är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2022. Det omfattar totalt 85 miljoner kronor till regionerna. Regionerna ska genomföra insatser som syftar till att:

  • utveckla ambulanssjukvården
  • göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv
  • anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära vård innebär”

I gruppen yrkesverksamma på min arbetsplats är löneskillnaden i runda slängar 10 000 kronor från den som tog examen i januari 2022 och den som snart går i pension. Så här ser verkligheten tyvärr ut inom de flesta av vårdförbundets professioner idag, lång och trogen tjänst med gedigen erfarenhet lönar sig inte. 

Politiker i Region Örebro är detta verkligen rimligt? Jag har nu även fått höra ett rykte, vilket jag verkligen hoppas bara är ett just ett rykte, att de extra pengarna som fördelas till Region Örebro Län från denna tillskjutna budgeten kommer gå rakt in i ”allmän vårdbudget”, vad hände med betald vidareutbildning osv och satsning på specifika områden? Jag hoppas verkligen att ni kan motbevisa mig i frågan!

Carolina Classon
Förtroendevald och ambulanssjuksköterska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!