Löneutveckling som en civilingenjör

Jag har stångats i så många år om att det är dags att jämföra lönevillkoren för traditionellt manligt dominerade yrken såsom civilingenjörer med kvinnligt dominerade yrken som barnmorskor så att jag nästan blivit plattskallig på köpet. ”Men lilla gumman, inte kan du väl jämföra dessa yrken. Det fattar du väl?” Uttalanden av denna sort har haglat tätt genom åren och det har skrockats rejält på sociala medier när jag stuckit ut hakan och ”vågat” påstå att en liten barnmorska bör ha minst 10 000 mer i månadslön och förtjänar samma löneutveckling som Stig gör som civilingenjör .

…å så damp det ner en rapport från Jämställdhetsmyndigheten

Det är verkligen på tiden att man jämför traditionellt manligt dominerade yrken som är högavlönade med yrken som är felvärderade och kvinnligt dominerade. Det kan vara ett bra sätt att belysa problematiken och att vi har ett ojämlikt samhälle med en snedvriden värdering

Det kan såklart upplevas som att jämföra äpplen med päron, eftersom det är så vitt skilda yrken som en jämförelse mellan en specialistsjuksköterska och en finansanalytiker eller en röntgensjuksköterska som jämförs med en flygledare. Men hur ska vi annars kunna förändra värderingen av kvinnligt dominerade professioner?

Jag får dock ett stort error i skallen när jag ser hur exempelvis en universitetslärare kategoriseras, dvs den yrkesgrupp som faktiskt utbildar och driver forskningen för bla biomedicinska analytiker. Om du är exempelvis sjuksköterska och blir universitetslärare genom att gå vidare med en magisterexamen och sedan tar ytterligare steg i en akademisk karriär genom att disputera och bli medicine doktor och anställs som universitetslärare så hamnar du i samma kategori som en grundutbildad sjuksköterska. Tillbaka på ruta 1. Hur tänkte Jämställdhetsmyndigheten här?

För att åtgärda krisen i vården OCH uppnå ett jämlikt samhälle så krävs att vi värderar kvinnligt dominerade professioner på samma sätt som manligt dominerade professioner. Det leder då till att fler erfarna stannar kvar i yrket och att fler vill utbilda sig. Men om fler ska vilja utbilda sig så måste vi ha fler som vill arbeta med just utbildning, både i den verksamhetsförlagda utbildningen i den kliniska vardagen med erfarna handledare, men också på våra högskolor och universitet. Det går inte att utbilda fler utan att ha fler som vill gå vidare med en akademisk karriär. Och vem vill det om det inte lönar sig?

Det är verkligen på tiden att förändra den förnedrande felvärderingen av våra professioner.  Jämställdhetsmyndighetens rapport är kanske en del av en stor verktygslåda som krävs för att vi ska kunna snickra om synen på olika utbildningar, yrken och arbetsuppgifter. Och nu är det verkligen dags att riva gamla byggnader och nyttja den där verkytygslådan och bygga upp en ny struktur. Jag är jävligt trött på att bli klappad på huvudet och kallad ”lilla gumman”. Jag är högutbildad och förtjänar respekt! Både av folk generellt och i mitt lönekuvert.

//Åsa Mörner, leg sjuksköterska, leg barnmorska, universitetslärare.

...för övrigt så undrar jag varfö inte alla specialistsjuksköterskor hamnar i samma kategori? Och varför är inte biomedicinska analytiker i samma kategori som sjuksköterskor?

Följ avdelning Örebro i sociala medier!