Frågar vi arbetsgivaren är arbetsmiljön det som alla  medarbetare tycker är allra viktigast men det vi (Vårdförbundet) hör från medlemmar är att lön ligger i topp.

Men vad kommer först eller vad är viktigast?

Jag tror att blir det ena bättre så följer det andra med. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är jätteviktigt och ska genomsyra verksamheten i de flesta frågor om inte alla. Om det blir mer attraktivt att vara i vården och stanna pga en  konkurrenskraftig löneutveckling så blir det fler som är kvar i vårdnära arbetet och hjälper till med introduktion samt handledning av våra kommande kollegor i form av ny personal och studenter. Detta gör i sin tur att fler får en bättre arbetsmiljö, om vi är fler. Och i sin tur kanske ”vårdplatsbristen” kunde minska då om det finns personal , blink,blink. 

Dessutom så är det rekryterande i sig om  ryktet sprider sig att en enhet är fullbemannad eller har en bra arbetsmiljö. Då är det oftast lättare att både behålla och få personal att komma. Hmm, låter ju inte jätte komplicerat, eller…. Sen vet jag av egen erfarenhet att det kan lika gärna gå åt andra hållet om någon slutar för att testa något annat jobb så kommer fler få samma idé. ”Jaha, hen ska testa att byta jobb, det kanske jag med ska”. Och det är ju inget onaturligt men det som är svårt är ju om det är så hela tiden och inte så många nya kommer. En enhet mår bäst om det är lagom med rotation av personal. En stabilitet av personal som jobbar för enhetens/ verksamhetens utveckling behövs för att driva viktiga frågor för både personalen och patienter.

Diskussionen om bemanningspersonal kommer alltid på tal när det pratas om brister av våra professioner. Min tanke är att det kanske är så att nu behövs det på vissa enheter. Alla ska väl ha rätt att få ut sin semester, ledigheter, vara sjuk utan att få dåligt samvete för sina kollegor, att vårdplatsbristen eg är personalbrist, det vet vi väl alla…

Region Örebro slår sig lite för bröstet och säger att de inte har bemanningspersonal… Inte helt sant, primärvården bemannas av läkare på detta sätt. Det förekommer sjuksköterskor som är eg bemanningspersonal men kallas timanställda… Vissa kliniker tar in hela team…. Detta är väl bemanning?!

Har vårdförbundets yrkesgrupper tjänat på att inte region Örebro län använt sig av bemanning (enl dom)? Nej, det tycker jag inte. Vårdförbundets professioner har inte haft en bättre löneutveckling än andra regioner som använder sig av bemanning.

Sen är ju diskussionen en annan om detta skulle förbättra arbetsmiljön för den befintliga personalen? Skulle det bli osämja och missnöje att lönerna är olika? Skulle fler sluta för att börja på bemanning? Skulle det driva upp lönerna för den ”fasta” personalen? Vem skulle arbeta med verksamhetsförbättringar/utveckling? Vem arbetar med verksamhetsförbättringar och utveckling i dessa verksamheter nu när det inte finns tillräckligt med våra yrkesgrupper?

Ja frågorna är många men finns det några svar? Ja några svar finns i alla fall. Värdera och betala Vårdförbundets professioner det som de är värda efter 3-4,5 års akademisk utbildning så kommer nog fler att välja att både komma till, och stanna i vården och därmed förbättras även arbetsmiljön som arbetsgivaren anser är det allra viktigaste för ALLA medarbetare.

Helena Nyrén
Från en som inte rätat ut alla frågetecken än till utropstecken…

Följ avdelning Örebro i sociala medier!