Att arbeta som barnmorska är näst intill andligt

Jag började att jobba som barnmorska år 1998 då jag tog min examen, och har inte ångrat en dag över mitt val att över detta fantastiska yrke som är mycket gammalt.

Det är en stor gåva att få följa kvinnor i olika åldrar och genom olika skeenden och situationer som en kvinna hamnar i eller behöver hjälp och stöd med under livet.

Själv har jag fått möjligheten att jobba med många olika delar av barnmorskans yrkesinriktningar samt även fått vara patient själv och få ta del av upplevelsen utifrån detta perspektiv vilket också är mycket intressant och lärande.

Att vara ett stöd när kvinnan genomgår ett avbrytande av en graviditet.

Sedan jag var klar barnmorska har jag fått förmånen att arbeta med abortvården som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Att få vara med som ett stöd för kvinnan när hon går igenom denna upplevelse, som både kan vara emotionellt och fysiskt smärtsamt. Att få hjälpa patienten samt ev. hennes partner att ändå få denna dag att bli så bra som det går trots omständigheterna. Som professionell vårdare får du aldrig döma eller tycka, du måste sätta dina egna känslor åt sidan och vara en god hjälpare. Barnmorskans roll är att stötta kvinnan i hennes eget beslut och hjälpa henne att lindra smärtan som hon går igenom.

Att gå igenom ett avbrytande handlar inte alltid om kvinnans eget beslut, ibland har graviditeten gått förlorad men kroppen har ej har stött ut fostret och även detta är en stor sorg att behöva gå igenom. Som barnmorska måste jag känna in och finnas för kvinnan i den svåra stund hon befinner sig, det kan även handla om att ta bort ett foster som inte kommer att födas livsdugligt.

Att även få vara med och se att patientens sorg och känslor gör att det även ibland går lite trögt framåt på grund av att patienten innerst inne inte vill genomgå detta, utan hellre vill vakna upp ur sin jobbiga situation. Men omständigheterna i kvinnans liv och hennes situation, gör det omöjligt för henne att fullfölja graviditeten.

Det finns även situationer där man som barnmorska stöter på kvinnor som ofrivilligt förlorar sin graviditet, på grund av att det blir en komplikation i tidig graviditet och gör att graviditeten måste avbrytas. Sorgen av att behöva gå igenom detta för paret är tung men återigen en del av barnmorskans vardag. Självklart erbjuds kurator till alla patienterna om önskemål finns.

Har även en fantastisk fin berättelse att dela med mig av. Återigen en dag då jag skall ta hand om en kvinna som valt att göra en abort, så kände jag av att kvinnan var så sorgsen och även om hon inte berättade detta till en början så förstod jag det. Vi samtalade om situationen och hon berättade till slut att hon inte klarade av att gå igenom avbrytandet utan att det slutade med att hon valde att behålla graviditeten och hon åkte hem. Även om hon inte visste till 100 % på hur utgången av graviditeten skulle sluta. 6 månader senare när jag arbetade på BB som barnmorska med nyförlösta, fick jag återigen träffa denna kvinna och hennes nyfödda barn, där allt gått bra och lyckan var så stor. Även inom mig fick jag en inre frid av att veta hur det hela hade gått och hur det slutade, då även denna kvinna hade funnits med mig i mitt sinne.

Tack och lov har kvinnan rätt till sin kropp och att vi har rätt till fri abortvård i Sverige. Visst är detta ett etiskt dilemma men det finns många etiska aspekter inte bara inom abortvården, utan även inom vården i stort.

När jag går hem efter ett arbetspass då jag under dagen har arbetat med någon som genomgår ett avbrytande av graviditeten, så försöker jag att släppa detta men visst finns det vissa människor, situationer som berört mig starkt genom åren, detta har påverkat mig som barnmorska och som den människa jag är. Jag är ju trots allt fylld av tankar, känslor som även berör mig som barnmorska och som jag måste hantera på ett professionellt sätt.

Ville bara dela med mig av detta som är en del av barnmorskans vardag och yrkesuppgifter. Ett ärofyllt och fantastiskt arbete.

Tack för ordet, önskar er alla en fantastisk dag

Susan Olausson
Leg. Sjuksköterska och Leg. Barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!