Snälla tomten bara en vårdplats till

Vårdplatsläget är kritiskt i Regionen. Krismötena har avlöst varandra.

Då kanske någon undrar vad gör man åt det?
Lösningen verkar vara att alla får ta fler svårt sjuka patienter per ansvarig sjuksköterska.
Vad händer med arbetsmiljön då? För de som ska arbeta med utökat antal patienter blir arbetssituationen ohållbar. Detta leder till att man inte kan bedriva en patientsäker vård, tillsammans med att många av våra medlemmar är tvungna att arbeta dubbla skift då bristen är stor. Man gör inte jättebra bedömningar i slutet ett 15 timmarspass.

Det som gör att vården just nu håller ihop är alla fantastiska kollegor som gör sitt yttersta för att patienterna ska få en god och säker vård.

Då kommer min önskan/ lösning till tomten.

Då vi inte lider brist på sängar i vården, varför inte se till att locka tillbaka medarbetare med bra lön och detta leder förhoppningsvis att arbetsmiljön förbättras.

Det var min sista blogg för året, ha en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Hans Nilsson
Huvudskyddsombud och bekymrad sjuksköterska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!