Det borde inte vara obekant för någon vid det här laget, att det är brist på Vårdförbundets professioner i vården. Det är brist på Biomedicinska analytiker, Barnmorskor, Röntgensjuksköterskor och Sjuksköterskor. Våra professioner har 3-4,5 års universitetsutbildning och anses vara likvärdiga med ingenjörsutbildningarna angående krav som utbildning och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

Att vara ett bristyrke brukar generera den bristande professionen bättre lön och villkor men av någon anledning är detta inte fallet med våra professioner. Vi är stora livsviktiga kvinnodominerade yrken som har nu, om inte tidigare visad att utan dem kommer inte Sverige att ha en sjukvård värt namnet.

Trots detta stiger inte lönen för professionerna och i längden blir det extremt dyrt att inte värdesätta vår kompetens. Konsekvenserna blir att kompetensen läcker ut från organisationen och arbetsmiljön blir i högsta grad lidande. Samtidigt fortsätter Regionerna förklara att anledningen till att lönenivåerna för våra yrken inte stiger till den nivå som ingenjörerna har, orsakas av att det inte finns någon konkurrens. Därför tänkte jag nämna några de har att konkurrera med. 1. Arbete hos privata arbetsgivare, 2. att välja att INTE arbeta i Regionerna utan med något annat arbete på arbetsmarknaden, 3. att som Barnmorska med dubbellegitimation ta ett arbete i kommunen och stiga i lön med 5000 kr i månaden. Och flera finns. Om vi fortsätter att jämföra lönen mer specifikt mellan barnmorska och ingenjör då är skillnaden i lön över 5.000 i månaden enligt Lönelotsarnas rapport om Strukturella löneskillnader rätt lön. Rätt+lön.pdf (squarespace.com)

När jag tittar på vårt löneläge i avseende till pension då är det tydligt den stora majoriteten av våra professioner hålls lönemässigt under den gräns på 7,5 basbelopp, där arbetsgivaren börja betala högre pension till sina anställda. Den gränsen i dagsläget är 42625 kr.

Då är min fråga: Är det rimligt att stora kompetenta kvinnodominerade yrken inte får det lönemässiga utrymme de är värda?

Är det rimligt att hålla nere löneutvecklingen för flera av de viktigaste professionerna i vården i den mån att de väljer att lämna arbetet?

Är det rimligt att ytterst få kommer upp i den högre ersättningsgränsen till pension?

Och som slut på denna blogg då önskar jag att Tomten/Regioner, kommer med en behövlig julklapp/skälig lön efter kompetens! Och slutar missgynna våra stora kvinnodominerade yrken.

Rósa Ólafsdóttir, leg. Sjuksköterska, leg. Barnmorska.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!