Mitt bästa Julbaks-recept till våra arbetsgivare!

Ska vi nå en god arbetsmiljö med hög kvalitet på verksamheterna krävs det att våra arbetsgivare blandar detta recept snarast möjligt!

Forskning visar att det finns en stark koppling mellan en bra arbetsmiljö och en hög kvalitet på den verksamhet som bedrivs på arbetsplatsen. Vad är det som gör att medarbetare mår bra och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats? Det har forskare undersökt i flera studier

Används friskfaktorer mer aktivt, systematiskt och långsiktigt så finns större chans att skapa en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Att arbeta enligt friskfaktorerna är också utvecklande för verksamheten..

Mycket hänger på ledarskapet. Men framför allt krävs en organisation där cheferna har förutsättningar att leda på ett sätt som får medarbetarna att må bra.

Recept på Friskfaktorer:

  1. En rättvis och transparent organisation
  2. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap där god kommunikation och återkoppling finns
  3. Delaktighet och inflytande
  4. Prioritering av arbetsuppgifter
  5. Kompetensutveckling hela arbetslivet
  6. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ( SAM) i vardagen
  7. Tidiga insatser och arbetsanpassa

Eva Harrysson
Leg Distriktssjuksköterska
Huvudskyddsombud. Styrelseledamot avdelning Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!