Jag blir förbannad när barnmorskor diskrimineras

Träffade beslutsfattare häromveckan som ville diskutera kvinnovården, då den är högst aktuell i medier.

Man frågade hur Vårdförbundet tänker när man förordar en barnmorska per aktiv förlossning. När belastningen är lägre vad ska de övertaliga barnmorskorna syssla med?
Och min tanke direkt, vad gör man när man har på tok för många förlossningar i förhållande till antalet barnmorskor.

Det brann till i huvudet på mig och jag undrar varför man aldrig ifrågasätter vad räddningstjänsten gör när det inte brinner.
Jag vet att i verksamhet av akut karaktär har man inte alltid en optimal bemanning. Utan man måste alltid ha en viss marginal för belastningstoppar.

jag skulle önska att man tittade lite mer jämställt på balansen mellan krav och resurser i alla branscher inte minst vården. Och det får bli min önskan till tomten i år.

Hans Nilsson

Vice ordförande och uppväckt jämställdhetskämpe.
Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!