Ingen borde behöva dö på grund av graviditet, förlossning eller abort.

810 kvinnor och 6 700 nyfödda dör varje dag i samband med graviditet och förlossning. Ungefär 23 000 kvinnor och flickor dör varje år pga osäkra aborter och ett oräkneligt antal skadas svårt i någon av de 25 miljoner osäkra aborter som genomförs årligen.Om de hade levt i Sverige så hade troligtvis de allra flesta av dem överlevt. I Sverige har alla tillgång till graviditetskontroller, förlossningsvård och efterkontroller av både den nyförlösta och den nyfödda. Vi har en abortlagstiftning som låter den individen bestämma över sin kropp och göra egna, informerade val. Alla har råd att få vård under sin graviditet och alla har möjlighet att föda barn med en barnmorska vid sin sida i Sverige, eller att avsluta en oönskad graviditet.

Det är ni som arbetar i vården som skapar den goda vården. Utan er kompetens skulle inte Sveriges position gällande mödra-och spädbarnsdödlighet se likadan ut längre. Vi har också ekonomiska förutsättningar för att utbilda rätt kompetens, bygga sjukhus och vårdcentraler samt utveckla vården och driva forskningen framåt.

Barnmorskan står i centrum för den trygga vård som vi har inom sexuell och reproduktiv hälsa. Hen finns med genom hela den reproduktiva livscykeln, från det allra första andetaget. Barnmorskor arbetar evidensbaserat och stöttar personer genom hela livet oasvett om det handlar om att övervaka graviditet, förskriva preventivmedel eller bistå vid en säker och trygg abort.

Men vi vet också att vi skulle kunna skapa en ännu bättre vård. En vård där vi har högre personaltäthet med högspecialiserad vård. En individuellt anpassad vård med närhet till förlossning oavsett var du bor i vårt avlånga land.  En eftervård som ger de allra bästa förutsättningarna för både den nyblivna föräldern och det nyfödda barnet. Vi vill kunna ge stöd kring amning, erbjuda god vård om du fått bestående besvär efter förlossning, ha en sammanhållen vårdkedja för att skapa trygghet för dig, ditt väntade barn och familjen. Vi vill kunna ge dig just det du behöver, både för ditt fysiska och ditt psykiska välmående. En vård utan köer, förflyttningar och osäkerhet,

Vi vill fortsätta förbättra vården. Men vi har ett stort arbete framför oss för att nå dit vi faktiskt vet att vi skulle kunna nå. Det borde inte vara så svårt, eftersom vi är ett rikt land med en utbyggd välfärd. Varför är det så trögt?

Och medan vi fortsätter att förbättra vården här i Sverige, så kan vi också stötta de gravida, födande och nyfödda i de delar av världen som inte har samma möjligheter som oss. Vi behöver arbeta för en förbättrad vård för alla, även om vi har helt olika utgångslägen och vitt skilda förutsättningar. Ingen borde behöva dö på grund av graviditet, förlossning eller abort.

Åsa Mörner, leg sjuksköterska och leg barnmorska

Idag är det Internationella Patientsäkerhetsdagen. Årets tema handlar om säker graviditets- och förlossningsvård.

https://unicef.se/fakta/modravard

https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/vara-arbetsomraden/kvinnors-halsa

https://kvinnatillkvinna.se/srhr/modravard/

Följ avdelning Örebro i sociala medier!