Hur mycket övertid och arbetsbelastning tål vårdens hjältar?

Mängden arbete i vården ska utföras av en ständigt minskad yrkeskår.

Varje dag kommer rapporter om en arbetsbelastning som vida överstiger bemanningen i vården.

Svaret på bristen är ofta panikartade åtgärder som varken förbättrar patientsäkerheten eller arbetsmiljön.

Just nu strömmar det in arbetstidsavsteg från Regionen.

På de flesta avstegsunderlagen står en begäran om 300-350 timmar.

Lagen ger en arbetsgivare rätt att beordra 200 timmar övertid utöver ordinarie in arbetstid. Därutöver får de beordra ytterligare 150 timmar övertid om det inte gått att lösa behovet av bemanning på annat sätt.

Utöver det finns även flextid som ofta ligger på minst 10-20 timmar plus.

En person som jobbar heltid, alltså 38,15 timmar per vecka.( det 40 timmars arbetsvecka, men de är jobbar helger och röda dagar). De förväntas, utifrån ovanstående extratider, egentligen jobba ca 44-47,5 timmar per vecka.

Är det rimligt att yrkesgrupper som dessutom blandar dag, kväll och natt ska jobba så mycket per vecka?

I region Örebro län har Vårdförbundet förhandlat fram ett arbetstidsavtal som syftar till att få återhämtning mellan passen. Avtalet innebär att varje nattpass ger 4 timmars arbetstidsförkortning, men det får då bara läggas, i snitt ,två nattpass per vecka. Det gör att arbetstiden blir mer rimlig. Personer som jobbar 30% natt kommer ändå upp i 34-40 timmar per vecka när övertid och flextid räknas in.

Kommunerna och privata arbetsgivare rapporterar sällan eller aldrig vilken övertid som finns bland Vårdförbundets yrkesgrupper.

Arbetsbelastningen och all övertid gör att våra medlemmar byter jobb i en allt högre takt. Det i sig gör att stressen ökar och patientsäkerheten blir lidande.

Vi ser att fler helt vänder vården ryggen. De väljer alltså att byta yrkesbana helt. Våra medlemmar är nämligen eftertraktade inom an mängd områden. Vi är vana att jobba alla tider på dygnet, alla dagar per år, vana att leda andra yrkesgrupper, serviceinriktade, noggranna och stresståliga!

När en av våra medlemmar bestämts sig är det desto svårare att locka tillbaka dom till vården.

Med den här trenden kommer vi inte att fixa vården för medborgarna och kan inte heller uppnå politikernas målbild 2030!

Det är dags för våra politiker och arbetsgivare att satsa på Vårdförbundets yrkesgrupper om vi ska kunna bemanna med rätt kompetens och åtgärderna måste komma nu!

Karin Nordén Persson
Leg. Operationssjuksköterska
Huvudskyddsombud
Styrelseledamot Avd. Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!