Fackligt arbete är oftast ingen quick-fix. Men ibland går det fort.

Vårdförbundets förtroendevalda tillika skyddsombud kämpar för våra yrkesgruppers villkor varje dag, året runt. Det är inte alltid ett tacksamt arbete. Vissa frågor kan man få kämpa med i flera år innan det händer något men under pandemin har vissa delar i framför allt skyddsarbetet gett utdelning nästan direkt.

Exempelvis så har Vårdförbundets skyddsombud lagt skyddsstopp på att gravida ifrån vecka 20 inte ska arbeta i patientnära vård, när man inte vet om patienterna har covid-19. Bakgrunden är Socialstyrelsens analys som visar på att covid-19 smittade gravida från vecka 22 och framåt riskerar att föda för tidigt.  Arbetsmiljöverket gick på skyddsombudens linje och det har lett till att flera arbetsgivare, bland annat Region Örebro län, omplacerar sina gravida medarbetare till administrativa tjänster.

Ett annat av Vårdförbundets skyddsombud gjorde en så kallad 66a anmälan om att de munskydd som används i äldreomsorgen inte skyddar de som vårdar patienter med covid-19. Munskydden hindrar partiklar som finns i utandningsluften. De skyddar alltså inte bäraren, utan snarare den som vårdas. Andningsskydd har ett filterskydd som gör att bäraren skyddas mot skadliga ämnen och partiklar. Detta skyddsombuds engagemang har lett till att flera smittskydd rekommenderar andningsskydd i stället för munskydd vid patientnära vård av misstänkt eller bekräftad covid-19 smittade, bland annat smittskydd i Örebro län.

Förtroendevalda i Örebro kommun har drivit frågan om AST (Akademisk specialisttjänstgöring) eller betald vidareutbildning för sjuksköterskor i många år.

Nu kan jag säga GRATTIS till oss!

För äntligen har Vårdförbundet fått med sig arbetsgivaren i frågan och vi är nu 12 personer som ska få läsa till specialistsjuksköterska med full lön. Troligtvis är det här ett erbjudande som kommer att löpa på flera år och förhoppningsvis kommer arbetsgivaren skriva ett kollektivavtal med Vårdförbundet om AST eller utbildningstjänst. 

Det här är bara ett axplock av fackliga segrar. Alla ni Vårdförbundets förtroendevalda/skyddsombud gör ett jätteviktigt jobb som inte alltid syns eller uppmärksammas men den här pandemin har verkligen belyst hur viktig rollen är när vården ställs på stora prövningar, flexibilitet och behov av snabba beslut. Så ett stort tack till er som vågar och orkar engagera er utifrån era förutsättningar. Och ni andra som inte är förtroendevalda/skyddsombud ni kan alltid backa erat lokala skyddsombud.

Vid tangenterna Nadya Lehto

Leg. sjuksköterska

Huvudskyddsombud och regionaltskyddsombud

Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!