Lönekarriär till livsviktiga yrken!

Hänger yrkeskarriär ihop med lönekarriär – svaret borde vara ett stort Ja!

I våra medlemmars yrken så är det väldigt tydligt att här inte följs inte åt i många andra yrken med samma nivå på utbildning syns både erfarenhet och utbildningsnivå tydligt i lönen över tid i yrket med en god löneutveckling.

Det känns även oerhört aktuellt att prata om ämnet lön i dessa tider där vi under en tid fått fantastiska applåder och det värmer gott men räcker det för att försörja familjen och ge allt vi har i vårt samhällsviktiga uppdrag?

Under pandemin så borde det inte undgått våra beslutsfattare med alla signaler och utredningar som kommit fram i ljuset där både media och allmänheten har reagerat på att vi är en viktig del i samhället!

Är vi nu är så viktiga så måste det även synas i en god lönekarriär i yrket och där vi långt ifrån!

Vårdförbundet ser i vårt löneavtal HÖK -19 att det skett en viss förskjutning till att nå en bit framåt med det alldeles för dåligt överlag.

Nu behöver kommuner och regioner skjuta till större summor för att nå målen i vårt löneavtal som ger lönespridning och de mest erfarna 10 000 under tre år nu är det ett år kvar så 2021 borde ge våra medlemmar en större del för att detta ska uppnås.

Det yttersta ansvaret ligger nu på er politiker som nu bör ta denna  prioritering på allvar och budgetera rätt  för att nå dit.

Har då min egen yrkeskarriär gett mig en lönekarriär det är frågan?

Min karriär har i utbildning varit lång började som vårdbiträden i kommunen som timanställd efter en gymnasial  ekonomi  utbildning -86.

Mitt val för att komma vidare i karriären var betald sjukvårdbiträdes utbildning och kort efter en undersköterskeutbildning och arbetade därefter i akut sjukvård både i Örebro o Stockholm.

Under den här tiden så var det brist på utbildade undersköterskor så det gick att förhandla upp lönen fick även flytt bidrag och lägenhet för och en fast tjänst på Huddinge sjukhus.

Vad hände sedan fem år senare så skulle undersköterskorna bort och då var det självklart att gå vidare till att utbilda mig till sjuksköterska.

Efter tre års studier så var det dags och ta klivet ut i ett nytt fantastiskt yrke jag var så peppad tänkte att nu ska jag förhandla min lön!

Under den första intervjun insåg jag att det inte var så lätt det ställdes inte en fråga om löneanspråk efter ett antal intervjuer så blev det en anställning på Dialysen med en lön som blev 200 kr mer än vad jag hade som undersköterska.

Har nu arbetat över tjugo år i yrket och är även specialistutbildad till som Distriktssköterska.

Jag har under den tiden kunnat påverka min lön till viss del men inte tillräckligt. Har halkat efter rejält på grund av att ingångslönen ökar och det är bra men att stanna hos en arbetsgivare och göra lönekarriär är omöjligt.

Det är jag ett tydligt exempel och många med mig!

Enda sättet att  är att byta arbetsgivare eller byta yrke helt.

Vad får det för konsekvenser ute på arbetsplatserna för våra medlemmar?

Låg bemanning och bristande kompetens på arbetsplatsen leder till ökad arbetsbelastning,

Kombinationen med  stress, dålig löneutveckling och utbildning som inte lönar sig gör att många söker sig till andra yrken!

Att sjuksköterskorna inte räcker till – och att alltför många sjuksköterskor känner att de inte räcker till – kan nästan kallas en ny folksjukdom. 

Att kunna utvecklas och göra karriär inom sitt yrke är något som borde vara en självklarhet även i våra yrken och efterfrågas av många sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor idag.

Nu är det dags att ge vårdens hjältar mer än applåder om vi ska få kvar våra medlemmar inom vården och klara oss ur denna kris!

Läs, reflektera och kommentera gärna !

Med vänlig hälsning Eva Harrysson

Leg: Distriktsköterska Huvudskyddsombud
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Ta hand om er därute!

#geossrättvillkornu
#tackamedlön
#livsviktigayrken
#hök19

Följ avdelning Örebro i sociala medier!