Ut med det gamla och in med det nya

Var finns mixen av unga och äldre medarbetare i sjukvården?

Jag har arbetat i över 30 år som sjuksköterska och som andra i min generation varit trogen en och samma arbetsplats under nästan hela min karriär.  En dröm för arbetsgivaren, men vansinnigt för mig både löne och karriärmässigt. Å andra sidan vill vi premiera just såna som mig, som är lojala mot arbetsplatsen och har en gedigen erfarenhet.

Gör vi det idag? Jag vet inte.

Kommer det att finnas några erfarna kvar i framtiden?

Min uppfattning är att vi behandlar erfarna kollegor styvmoderligt. Man säger å ena sidan, tappar vi fler erfarna kommer vi inte kunna skola in nya på grund av att arbetsplatsen har för få medarbetare med erfarenhet.
Å andra sidan kan vi med erfarenhet inte räknas som särskilt yrkesskickliga ( SYS=Erfaren) då vi inte alltid driver förbättrings och utvecklingsprojekt. Vårdförbundets tanke med SYS var att skapa en löneutveckling under hela yrkeslivet. Man måste kunna göra lönekarriär i patientnära vård. Alla vill inte bli chef. Erfarenheten måste finnas kvar i det patientnära arbetet. Arbetsgivaren har blandat ihop begreppen. Bedriver man utvecklings och förbättringsarbeten ska det inte tas av syspotten utan från det årliga revisionsutrymmet.

När jag pratar med kollegor på olika arbetsplatser så är man i stort enig om vilka som borde bli SYS, vilket inte alltid överensstämmer med hur fördelningen gjorts. Arbetsgivaren har flersidiga dokument som ska vara ett stöd i bedömningsarbetet, men det skapar ett merarbete och skjuter över målet enligt min åsikt.

Tips: Krångla inte till  allt och var rädd om de erfarna medarbetarna.

Hans Nilsson
Legitimerad Sjuksköterska
Huvudskyddsombud Vårdförbundet avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!