Varför väljer så många att sluta?

Uttrycket, Attraktiv arbetsgivare, står i många policydokument.
Vad betyder det?

Beroende på vem du frågor får du förmodligen ganska många svar.
Det kanske är lättare att svara på vad en , icke attraktiv arbetsgivare, gör.

Om medarbetarna inte ska stanna är det bra att:

-Alltid gå underbemannade

-Inte betala lön efter erfarenhet och prestation.

-Lägga schemat med kort varsel.

-Alltid förvänta sig att medarbetarna ska arbeta övertid.

-Sällan eller aldrig ge semester på en helg fast den normala arbetstiden är vardag såväl som helg.

Tyvärr är ovanstående exempel som blivit vardag för många av Vårdförbundets medlemmar.

Jag vill skicka en Julhälsning till alla arbetsgivare:

Vilka av ovanstående exempel behöver just ni ändra för att bli-attraktiv arbetsgivare?

Karin Nordèn Persson
Huvudskyddsombud och arbetsmiljönörd

Följ avdelning Örebro i sociala medier!