Sjuksköterskan och barnmorskans år, vem kunde väl ana!

I maj 2019 godkände medlemsstaterna, Världshälsoorganisationen (WHO) förslag att 2020 utses till året för sjuksköterskan och barnmorskan på grund av de viktiga insatser sjuksköterskor och barnmorskor gör för människors hälsa världen över. År 2020 är också den 200: e årsdagen av Florence Nightingale födelse.

Föga anade väl någon hur mycket dessa yrkesgrupper och andra yrken i vården skulle lyftas och betyda världen över. Men tyvärr inte på grund av WHO utan på grund av Covid-19. Ett stort uppvaknande blev det också hur illa förberett Sverige var inför pandemier av detta slag samt hur det egentligen står till med äldreomsorgen på vissa håll.

Jag vill dock inte gå så långt att säga att vården och äldrevården är dålig. Den är bara i skriande behov av resurser och prioritering av våra beslutsfattare. Det krävs modiga arbetsgivare och politiker för att göra något åt det som nu kommit till ytan. Att det är för få sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen, bemanningen år för slimmad både i hemvården och inne på särskilda boenden och personalomsättningen är för hög på grund av omänskliga scheman samt pressad arbetsmiljö.

Lönemässigt ser det tyvärr inte ut som 2020 ska bli sjuksköterskan och barnmorskans år, även om våra arbetsgivare kanske inte håller med om det. Det har varit trevligt med alla applåder, även om de börjar att tystna. Men jag hör hellre klirr i lönekassan än klapp från applåder. Så jag går runt med pin med budskapet ”Tacka med lön” hoppas du också är med och stöttar i kampanjen.

Juliga hälsningar från en stolt sjuksköterska!

Vid tangenterna Nadya Lehto
Förtroendevald, regionalt- och huvudskyddsombud i Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!