Vi visste inte om vi skulle överleva

Vintern 2020 övergick i vår, och med den kom pandemin.

Jag pratade i förra veckan med en medlem i några fackliga frågor. Sen började vi prata om hur det varit att jobba i en pandemi och ovissheten i hur lätt vi kunde bli smittade.
Helt plötsligt började man frukta för sitt liv, ungefär som i en krigssituation. Allt annat än att skydda sig mot covidviruset kändes oviktigt.

Till en början visste ingen något varken om allvarlighetsgraden eller hur man skulle skydda sig på bästa sätt. Lägg därtill de stora bekymren med att få tag på rätt skyddsutrustning.

Att arbeta i frontlinjen i en pandemi är som sagt pressande och rent fysiskt med all skyddsutrustning i en ibland tryckande värme, men även psykiskt då all information rörande smittspridning och allvarlighetsgrad kändes oklar. Riktlinjer för skyddsutrustning och hantering av patientflöden kunde förändras flera gånger per dag. Osäkerheten skapade rädsla hos många kollegor.

Jag tror vi som har vårt ordinarie jobb i frontlinjen har lärt oss att ofta lösa situationer som akut uppstår, och att hantera våra känslor med att reflektera i efterförloppet. Men även för oss krävs mer tid för reflektion och ibland ett mer omfattande stöd.

Hur vi sedan kommer att mentalt återhämta oss på sikt är betydligt mer oklart. Kommer alla få den stöttning som behövs i efterförloppet?

Alla som omflyttats från sin ordinarie arbetsplats, vårdcentraler, mottagningar och vanliga vårdavdelningar där kollegor och chefer inte alls förstår vad vi varit med om kan det vara svårt att få stöd i sina tankar i efterförloppet då man kanske är den enda på enheten som arbetat i frontlinjen med att bekämpa pandemin.

Jag hoppas vi som ställt upp och bemannat covidvården blir väl omhändertagna och får möjlighet till stöttning och bearbetning i det man varit med om, och ordentlig återhämtning efter de heroiska och slitsamma insatserna som vi utfört.

Kom ihåg att arbetsgivaren är ansvarig för både den psykiska och fysiska arbetsmiljön.
Hör av dig till ditt skyddsombud om du tycker att ni inte fått tillräckligt med stöd och bearbetning i efterförloppet.

Jag vill avsluta med att hylla och tacka alla kollegor för era fantastiska insatser!!

Hans Nilsson
Leg. sjuksköterska Ambulans
Huvudskyddsombud

Följ avdelning Örebro i sociala medier!