”Facklig organisering ger färre döda i covid-19 inom äldrevården”

Rubriken till artikeln läser jag i en Facebook grupp som genast väcker mitt intresse. Studien är gjord i USA, men kan säkert appliceras i svensk äldrevård. 

Studien visar att på ålderdomshem där personalen är fackligt anslutna dog det 30 procent färre jämfört med ålderdomshem där personalen inte var, trots att de ålderdomshemmen där personalen var fackligt anslutna låg i delar av delstaten New York som hade större samhällsspridning av covid-19 än på andra platser.

Vidare läser jag att en undersökning som Smittskydd Stockholm gjorde under våren, visade på större smittspridning på de äldreboenden som hade större andel bemanning- och timanställda. Detta förvånar mig inte heller. Otrygga anställningsförhållande minskar benägenheten till att våga säga ifrån och att engagera sig i arbetsplatsen.

I studien från USA fann man att det fanns bättre tillgång på skyddsutrustning på de boenden där personalen är fackligt organiserade. De fann att facken och dess representanter slet för att få tillgång till skyddsutrustning. Det känner jag igen mig från perioden innan påsk, då fick flera av oss förtroendevalda i avdelning Örebro argumentera hårt med arbetsgivare för att få ut god, tillgänglig och tillräcklig skyddsutrustning till personalen.

Här kommer länk till artikeln om du vill gå in och läsa den https://www.dagensarena.se/innehall/facklig-organisering-ger-farre-doda-covid-19-inom-aldrevarden/?fbclid=IwAR3ROE4Lk7CUjMrPGL3i_Xyw9NIfSAMb1LEGEBfGcvZWC9r4MMtjg4i2wgw

Nu när besöksförbuden hävs på våra äldreboenden från 1 oktober hoppas jag på god dialog mellan fackförbunden i vården och arbetsgivarna. Själv var jag på en Risk- och konsekvensanalys hos min arbetsgivare, Örebro kommun, inför hävningen av besöksförbud. Där var dialogen mycket god och konstruktiv. Jag hoppas ni andra också får till goda dialoger mellan fackliga representanter – medarbetare och arbetsgivarrepresentanter.

Vid tangenterna:
Nadya Lehto förtroendevald, styrelseledamot och huvudskyddsombud Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!