Grattis alla Biomedicinska analytiker

Man skulle kunna se en patients vårdförlopp som en kedja där individuella länkar representerar hur hen ankommer till sjukhuset och tas hand om, hur patientens problem identifieras, hur behandling upptas och hur patienten tillfrisknar för att sedan återgå till sitt normala liv.

På denna kedja är det ett hårt tryck i dessa pandemiska tider. Tusentals patienter inkommer varje dag till sjukhus och vårdcentraler runt om i Sverige för att ta prover. Just nu ligger fokus särskilt på COVID, men det kan röra sig om allt från prover för diabetes till preoperativa bedömningar.

En ofta bortglömd, men oerhört viktig länk någonstans i mitten av kedjan består av en alldeles särskild arbetsgrupp. Det är vi som utför många av testerna på plats med patienten. Det är vi som tar emot proverna och utför analyser på dem.
Det är vi som är Biomedicinska Analytiker.

Vår länk i kedjan är lika viktig som alla de andra. Med oerhörd analytisk precision och noggrannhet arbetar vi för att på bästa sätt ta hand om de miljontals patienter, prover och material som analyseras varje år.

Just i dessa tider jobbar Biomedicinska Analytiker (BMA) kontinuerligt på sjukhusen runt om i Sverige med att hantera och analysera en allt större våg av COVID-prover. Dag ut och dag in levereras svar till avdelningar och andra beställare, både i form av svar på COVID-relaterade frågor och själva provsvaren från analyserna. Detta uppmärksammas allt mer i samhället och i media. Allt fler håller på att få upp ögonen för vilka vi är och vad vi gör.

Tyvärr är det första som kommer upp när man söker på “BMA” och “LÖN” en mycket nedslående historia. Med stora bokstäver står det att det i dagsläget “…tyvärr inte lönar sig att jobba inom hälso och sjukvården som BMA.”1 Med ett arbete som är så viktigt som vårt är det synd att det inte kan avspegla sig i budgeten uppifrån.

Denna lönesituation gäller egentligen all vårdpersonal, vi utför alla stordåd med de resurser vi har. Vi lägger alla ned ett enormt engagemang och självuppoffringar på jobbet i dessa tider för att hålla vården flytande genom att ta extrapass och jobba övertid. Vi arbetar alltid utifrån vad som är bäst för patienten.

Jag är Biomedicinsk Analytiker och jag är stolt över det jobb jag utför. Mitt jobb är för mina medmänniskor. Mitt jobb är ett av Sveriges viktigaste.

Filip Berner-Branzell
Leg BMA och förtroendevald för Vårdförbundet.

Källor:

1. SACO, Biomedicinsk analytiker – Information om lön, utbildning… Tillgänglig; https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/biomedicinsk-analytiker/ (Hämtad 20-04-12).

Följ avdelning Örebro i sociala medier!