Vad vill vi ha? Vård efter behov eller efter storleken på plånboken.

Det är mycket som är fel med systemen i vården. Att det är dyrt för vårdgivare att behandla de med svåra sjukdomar och de med flera kroniska sjukdomar. Att det är ekonomiskt gynnsamt att vårda de i övrigt friska, med milda åkommor. Vittnesmålen från vårdpersonalen duggar nu tätt. Konsultarvoden som överstiger en mindre kommuns hela ekonomiska budget. Att webbaserade läkarkontakter inte alls avlastar den offentliga vården utan tvärtom, driver på vårdkonsumtionen.

Det som ändå är värst i min mening att man nu frångår det som finns inskrivet i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Att det finns privata vårdgivare som prioriterar försäkringskunder framför de som bedöms ha mest behov.
Vårdförbundets medlemmar vittnar om att sökande till vården får besked att det är väntetid i flera dagar, medan en sökande som har privat sjukvårdsförsäkring kan få komma samma dag!

Att få vård och behandling när man behöver det, är en mänsklig rättighet och inte något bara de som har råd har rätt till. Det är sorgligt att vi har hamnat där i detta land. Jag hoppas att det finns modiga politiker som vågar ändra i dessa usla system i vården. Som inte bara tänker kortsiktigt, att beslut ska anpassas till valröster och mandatperioder.

Med de demografiska utmaningar vi står inför har vi inte råd att slösa med vårdresurser. Annars är svensk välfärd som jag tror många vill ha det och som är mest gynnsamt för hela Sverige, ett minne blott.

 

Nadya Lehto
Leg. sjuksköterska
Regionalt skyddsombud och Huvudskyddsombud
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!