Lucka nummer 15. Tankar om att vara Särskilt Yrkesskicklig (SYS)

Nu har barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor fått sin nya lön för 2019. Ett av lönekriterierna i år var att du skulle bli lönesatt utefter din yrkesskicklighet (SYS).

När Vårdförbundet tittar på utfallet då kan jag säga att hurraropen uteblev………. Tror det är många av våra medlemmar som håller med mig.

Begreppet SYS är ett försök att vända blickarna till den erfarna personal som finns på många av våra arbetsplatser. De som har arbetat i många år, har varit med i många kniviga situationer och dragit lärdom av det, de som kan stötta och ge råd till de nya som börjar på arbetsplatsen men även ge stöd till de som har arbetat ett tag och behöver ”bolla” något klurigt med någon eller behöver få höra att de hanterade den svåra situationen bra, de som prioriterar och bortprioriterar.

Yrkesskicklighet är inget du kan läsa dig till, du måste ha varit där, i ditt yrke, i många timmar och nött in erfarenheten. Nu när jag har övningskört med min dotter, då tänker jag att det kan jämföras med att lära sig köra bil. Du kan lära dig vad alla skyltarna står för, att du ska blinka till höger och vänster, att det kan bli halka och vattenplaning. Men när du väl sitter där vid ratten då vet du inte hur du kommer att reagera i oväntade eller svåra situationer. Du har inte byggt upp en erfarenhetsbank. Det är bara timmarna på vägen och i olika situationer som gör att du blir bra förare. Det samma gäller i vården.

Det är när du har knutit ihop säcken med all din erfarenhet över lång tid, många timmar på golvet, många enkla och svåra situationer, många olika bedömningar, du har det i ryggmärgen.

Det är då du är SYS.

Jag vet att cheferna har haft ett svårt arbete och att de inte har kunnat ge all sin kompetenta personal den lön de har önskat. Jag vet att många av våra kompetenta medlemmar är riktigt besvikna. Och avtalet som vi gemensamt har signerat; Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR), det har arbetsgivarna verkligen inte levt upp till.

Att arbetsgivaren väljer att förbise detta kommer med all säkerhet att drabba vården. Det drabbar vården redan nu när erfarna medlemmar lämnar sin plats för att söka någon annan som uppskattar deras unika kunskap och kompetens och de tar med sig, sin Särskilda yrkesskicklighet.

 

Jag önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År
Rósa Ólafsdóttir
Leg. Sjuksköterska och Leg. Barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!