Lucka nummer 13. I den mörka, underbemannade korridoren hon skrider

Hon skrider snabbt genom natten i en vit skrud
och lyssnar efter minsta lilla ljud

En smärtpåverkad suck eller ett andfått flås;
Med rätt behandling en snabb effekt uppnås

I en tyst korridor hon nu stå
spejar runt in i minsta vrå

För att den sjuka ska känna sig trygg
en sjuksköterska är inte alls arbetsskygg!

Någon lussebullsfika hinns ej med
bristen på vårdplatser gör arbetsbelastningen sned

Nu finns ingen sängplats ledig
men tack vare att hon är så redig

Styrs politikernas misstag upp
men det skulle kanske behövas en kupp?

För att få den rätta lönen
mer jämlikt mellan könen

I väntan på bättre tider
hjälper hon de som lider

Utan det ljus som hon på avdelningen sprida
det skulle bli många som avlida

I sin vita skrud hon jobbar flitigt
Du ska veta att det är slitigt!

I den mörka, underbemannade korridoren hon skrider
plikttroget vid patientens sida hon förbliver

 

 

Åsa Mörner

Leg sjuksköterska

Leg barnmorska

Följ avdelning Örebro i sociala medier!