Hemsjukvård i förändring, en stor utmaning för kommunerna

Det behövs nu snabba beslut att ge betald specialistutbildning för att säkerställa den vård som krävs.

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt och medellivslängden ökar fortsatt.

Antalet vårdplatser på särskilda boenden och i slutenvården har alltjämt minskat under de senaste decennierna, samtidigt har vårdtiderna i slutenvården blivit kortare.
Detta har inneburit att hemsjukvården utökats och blivit allt mer avancerad, en trend som ser ut att fortsätta.
Hemsjukvården står inför utmaningen att möta mer varierande och komplicerade tillstånd i hemmet samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och resurserna minskar.

Patienter i hemsjukvården idag har ett mycket stort vårdbehov som i sig kräver specialistkunskap. Specialistsjuksköterskor, exempelvis distriktssköterskor, kommer att vara en av arbetsmarknadens mest efterfrågade yrkesgrupper under de kommande åren.

Vården i hemmet ska skapa trygghet, ge tillgänglighet, kompetens och samordning i en god miljö.
Den avancerade sjukvård som utförs i hemmet kräver kunskap och hög kompetens för att vara säker och trygg.

I hemsjukvårdandens organisation som den ser ut idag har sjuksköterskan inte omedelbar tillgång till stöd från kollegor och andra kompetenser, vilket innebär att sjuksköterskans kompetens, beslutskapacitet och självständighet måste vara hög.
Kompetensutveckling och utbildning är faktorer som kan göra arbetet inom äldreomsorgen mer attraktivt och underlätta rekryteringen av nya sjuksköterskor.

Att specialistsjuksköterskan får en central roll i utformningen av framtidens hemsjukvård är av vikt, då de med sin kunskap och medverkan kan bidra i utformningen av lämpliga arbetsformer som skapar trygghet och en fungerande vårdprocess för vårdtagaren och dess närstående.

Vid pennan Eva Harrysson
Leg. Distriktssköterska/Huvudskyddsombud Örebro Kommun
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro


Kommentarer

 1. Hej Eva! Vill gärna gå på utbildningwn men när ska man göra ansökan? Kommer det att finnas möjlighet och flera Antal. Platser där vi kan ha det gjort?
  Tack för din engagemang!
  Mvh Christina Betancourt

 2. Vi får fler multisjuka äldre inom särskilt boende och hemsjukvård därför borde Specialist sjuksköterska vård av äldre vara den specialist kompetens som borde prioriteras ute i våra kommuner, men även på våra vårdcentraler borde den specialist kompetensen vara självklar.

 3. Det finns mycket att önska inom hemsjukvård.
  -Fler specialistutbildade sjuksköterskor som hinner göra det som ordinerats att utföras utan att känna sig stressade.
  -Hinner göra bedömningar på de patienter som blivit akut sjuka och vänta in ambulans vid behov för att ge en rapport enligt SBAR.
  -Hinner dokumentera säkert och följa upp med att förbereda för morgondagen med att packa material, ny dokumentation i hemmet samt återkoppla till hemtjänstpersonal.
  -Hinner möta den människa som behöver hjälp i hemmet!

Det går inte längre att kommentera på det här inlägget.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!