Regionens medarbetarenkät. Vad händer nu?

Skrivet av Gästbloggare

24 januari 2019

Örebrobloggen

I slutet av förra veckan fick alla fackförbunden en dragning av resultatet av Region Örebro läns medarbetarenkät.

Vi kommer nu att jobba vidare med den på alla samverkansnivåer, men det är också viktigt att du som förtroendevald på arbetsplats tar del av resultaten och jobbar med det som sticker ut på lokal nivå.

Därför är det bra om du pratar med din chef och ber om en redovisning av resultaten. Är det något område som sticker ut och vilka åtgärder tar ni då till för att jobba med det? Det gäller både positiva som mindre positiva delar.

Prata också ihop dig med medlemmarna på din arbetsplats och diskutera resultatet. Vilka slutsatser drar ni och på vilka sätt kan ni sedan jobba med att lyfta de positiva och förbättra de negativa delarna?

Kom ihåg att medarbetarenkäten, i många fall, endast är en fingervisning om hur läget är på din arbetsplats och att en inte alltid ska ta resultaten av den för hela sanningen.

Med det sagt är det dock viktigt att ta resultatet av medarbetarenkäten på allvar och titta på den som ett underlag för att utvecklas.

Glöm inte bort att jämföra med tidigare enkäter.

Lycka till!

Marcus Folkö Müntzing
Leg. sjuksköterska/Förtroendevald
Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!