Vi behöver ställa om till personcentrerad vård

Nu är även WHO med på tåget och driver på om people centred care, som påminner mycket om personcentrerad vård. https://www.youtube.com/watch?v=xfLjgEL0_Lc

WHO har räknat ut att upp till 40 % av världens kostnader för hälso- och sjukvård är bortkastad på grund av ineffektivitet.

Vi står inför ett globalt scenario av ökande kostnader inom hälso- och sjukvården. Bland annat beror detta på att vi lever längre, men då ofta med en eller flera långvariga sjukdomstillstånd som följd. Hälso- och sjukvården behandlar idag mycket effektivt en rad olika enskilda sjukdomstillstånd, men helhetsbilden av patienten och hens perspektiv, erfarenheter, kunskap och medverkan fattas. Med personcentrerad vård kan samhällets resurser användas mer effektivt, eftersom det visat sig att vårdtidens längd på sjukhus blir kortare, patienter känner sig tryggare och medicinska komplikationer minskar.

Vad är personcentrerad vård? 

Personcentrering är en förhållningsätt som vägleder i praktiska handlingar som medmänniska och yrkesperson. Personcentrerad vård innebär ett partnerskap mellan patienter/närstående och professionella inom vård, omsorg och rehabilitering. Baserat på noggrant lyssnande på patientens berättelse (ofta tillsammans med närstående) och övriga undersökningar skrivs en gemensam hälsoplan, som innehåller mål och strategier för genomförande och kort- och långsiktig uppföljning.

Många professionella inom hälso- och sjukvård hävdar att de redan arbetar personcentrerat. Men om man sätter sig in i ämnet så förstår man att så är ofta inte fallet.

Vill du och dina kolleger på arbetsplatsen lära er mer och försöka ställa om till en mera personcentrerad vård hos er? Då kan ni starta studiecirkeln Att ändra perspektiv – en studiecirkel om personcentrerad vård, se länk. https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-gor-vi-varden-battre/personcentrerad-vard-och-jamlik-halsa/studiecirkel/ 

Att ställa om till personcentrerad vård har visat sig inte bara leda till bättre och effektivare vård. Det har också visat ge goda effekter på arbetsmiljön och ökad arbetstillfredsställelse hos vårdpersonalen.

Nadya Lehto
Leg. sjuksköterska/Regionalt skyddsombud
Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!