Chef och förtroendevald = samarbete

Skrivet av Helena Nyrén

26 november 2018

Örebrobloggen

Som 1:a linjens chef insåg jag att ha förtroendevalda på min enhet var en styrka. Både för mig som chef men också för enheten. Samarbetet mellan oss var oerhört viktigt. Många gånger så går ledarskapet ut på att tillfredsställa organisations behov, dvs produktion, utan att se till patienten samt medarbetarens krav i så stor utsträckning. Som Eva Fernvall, f.d. ordförande i Vårdförbundet sa; ”när det är viktigare att hålla budget än att skapa förutsättningar för bra möten med patienterna, skapar det ett glapp mellan ledarskapet och medarbetarna som finns närmast patienten”.

Vårdförbundets förtroendevalda kan tillsammans med chef arbeta för en god arbetsmiljö och därmed skapa en attraktiv arbetsplats. Som chef tycker man (läs jag) ofta att sina egna idéer är bäst, just för man ofta gått och tänkt på olika frågor lite längre än medarbetarna innan de presenteras för dom. Chefen har ofta processat idéer och tankar under en längre tid och därmed kanske är dom lite mer genomtänkta. Då är det viktigt att man har någon som kan stå för oliktänkande och reflektioner. Det skapas dynamik i olika! Man ska inte tycka lika alltid, det blir bara konstigt. Där spelar de förtroendevalda en stor roll, de har valts genom förtroende från arbetsgruppen.

Jag blev en gång tillsagd av en medarbetare att jag gillade att diskutera för mycket, vilket jag i och för sig gör… men jag tycker att det är genom diskussionen man kommer någonstans, det kommer reflektioner och nya inspel som berikar original tanken. Om alla tyckte lika eller inte vågade/ ville tycka annat än chefen, skulle det inte hända något.

Kommunikationen och öppenheten spelar en viktig del i samarbetet mellan chefen och den förtroendevalda. Att ha en positiv ton i samverkan kan vara avgörande, det är inte viktigt vems idé det var, utan att idén kom! Prestige kan fälla mycket tyvärr.

Så till slut, DU förtroendevalda – presentera dig för din chef och säg jag vill vara med i förändringsarbete tillsammans. Och Du chef – jobba tillsammans med din förtroendevalda, arbetet kan underlättas!

/Helena Nyrén
Förtroendevald, fd 1.a linje chef
Vårdförbundet, Avd Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!