Vi ska arbeta patientsäkert, javisst! Men personalsäkert då?

I många verksamheter arbetas det långa arbetspass, dubbelpass eller arbete på beredskap under många timmar.

När ska man som legitimerad personal säga ifrån?
”Jag arbetar på min legitimation och nu känns det inte ok”. Vi kan kanske inte gå hem mitt i arbetspasset men borde använda de verktyg som finns i organisationerna, dvs avvikelsesystemen. Många gånger rapporteras det att avvikelser angående arbetsmiljö, är väldigt få. Varför är vi så mycket snabbare att rapportera om händelser, där det är saker som hände patienter som kunde ha blivit en vårdskada, men inte blev det? 
Att det är överbeläggningar med många patienter att vårda kan rapporteras, men att vi arbetar för långa arbetspass, tex 12-14 tim rapporteras väldigt sällan. Jag skulle vilja säga aldrig…

De flesta andra som arbetar inom kollektivaavtalade verksamheter har trots allt 38:25- 40 timmars veckor, inte 45 timmar eller mer. Varför ska vårdförbundet driva frågor angående arbetstidsförkortning om vi alltid ställer upp och arbetar mer utan att knota?
Använd också de kanaler som finns hos dig lokalt, ta upp frågorna på APT/ samverkan, prata med din förtroendevalda på avdelningen samt din chef. Det är tillsammans vi kan förändra! Finns det avvikelser kan det också underlätta i förändringsarbetet samt också för din chef att visa SINA chefer att arbetsmiljön/ patientsäkerheten  påverkas. Alla vill vara en attraktiv arbetsplats, personal ska inte bara vilja börja arbeta där, de ska ju helst också vilja stanna.

Helena Nyrén
Leg. Sjuksköterska
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!