Släck kriserna med regnbågsfärgade lösningar

Medan vi plaskar runt i poolen, ligger i hängmattan eller svär över hur varmt det är så rasar bränderna över Sverige och lägger sig som ett hett, rökigt lock över klagosången om den olycksaliga värmeböljan.

Den politiska debatten om huruvida Sverige är tillräckligt rustade för den här typen av katastrofala skogsbränder smakar bittert när representanter från höger och vänster argumenterar om vad som bör eller inte bör göras med svensk beredskap. Allt för att plocka hem några extra röster i höstens val.

I krissituationer som dessa borde de politiska färgerna suddas ut och förenas för att jobba gemensamt med att se över, förbättra och effektivisera. Snabbt. Nu.

Det är inte bara brandskyddet som haltar i Sverige. Som tur är finns en solidaritet från andra länder i Europa som stöttar upp med helikoptrar och brandflyg. Men till vilken kostnad? Men även inom polisväsendet finns stora brister, brister som kräver stora insatser från våra beslutsfattare.

Och sen har vi krisen i vården. Inga lågor syns och ingen rök svider i ögonen från svensk hälso- och sjukvård. Vårdens professioner håller de underdimensionerade verksamheterna under armarna för att förse vår befolkning med god vård. Men det haltar rejält. Och det brinner, fast utan eldsflammor.

Och vad händer om vi får en stor katastrof där stora sjukvårdsinsatser behövs? Kanske en ännu viktigare fråga är: Måste det hända en stor katastrof, likt de bränder som rasar nu, för att vårdkrisen ska tas på allvar?

Inför höstens val försöker partierna att vinna så många väljare över ”på sin sida” som möjligt. Men hur effektivt är det egentligen? Vissa frågor kan inte lösas genom politiskt käbbel utan behöver avhandlas gemensamt och målinriktat.

Jag ser fram mot en regnbågsfärgad samordning som tillsammans kan arbeta framåt för att lösa krisen inom de svenska samhällsbärande yrkeskårerna. Det är fler än jag som är trötta på meningslösa, tomma löften som inte leder någon vart. Sverige förtjänar bättre!

Och till er ALLA som arbetar inom samhällsbärande yrken- Ni är hjältar!

Åsa Mörner
Leg sjuksköterska, leg barnmorska, universitetslärare
Styrelseledamot Vårdförbundet

Följ avdelning Örebro i sociala medier!