Legitimerad klok gumma som drar ut ungar

Barnmorska. Smaka på ordet en stund. Helt klart har det med barn att göra, eller hur? Men verkligheten ser annorlunda ut för en legitimerad barnmorska år 2018. Yrket är mångfacetterat och innefattar inte bara barn och barnafödande, utan allt och lite till som ryms inom sexuell och reproduktiv hälsa. Men benämningen ”barnmorska” kanske inte får dig att associera till spiraler, klamydia, cellprover och cancer, utan till just graviditet och förlossning. Kanske läge att byta titel på yrket?

En stor del av den legitimerade barnmorskans arbetsområde innefattar förlossning. Men det är, som sagt, bara en del av yrket. Kanske är det just yrkestiteln som får personer att söka sig till yrket, trots att de egentligen inte vill arbeta med allt som yrket innebär? Jag syftar såklart till de som vill hävda samvetsfrihet, eller vårdvägran som är en mer korrekt benämning på eländet.

Om jag presenterar mig som ”barnmorska” får jag nästan alltid en reaktion från den jag kommunicerar med som handlar uteslutande om förlossningar och nyfödda bebisar. ”Ååå jag vill också jobba på förlossningen” utbrister ofta en del. ”Jaså, du drar ut ungar” kläcker någon annan ur sig.

När mindre vetande individer funderar över sin framtida yrkeskarriär och står i valet och kvalet så verkar det finnas en grupp individer, om än en liten grupp så är det en högljudd och synlig grupp, som tror att yrket barnmorska handlar om något helt annat än vad det faktiskt är. Jag förstår verkligen lockelsen i att få arbeta och vara delaktig i ett nyfött barns första tid i livet, visst gör jag det. Men om lockelsen ligger i att arbeta med barn och hantera barn så är det förmodligen barnsjuksköterska som är den specialisering som ligger närmast till hands. Om det nu ska vara inom sjukvården överhuvudtaget.

Ett av skälen till en ny yrketitel är alltså att tydliggöra vad professionen egentligen är utbildad till och ansvarar för. Men det finns ett skäl till.

Barnmorska låter gammalmodigt. I mina öron förknippas det med just barnafödande och till en kvinna som hjälper andra kvinnor att föda barn. Men vi har ju redan konstaterat att yrket inte bara handlar om födande. Det går inte ens att påstå att barnmorskan arbetar med kvinnors hälsa, för vem har bestämt vad personen vi möter i preventivmedelsrådgivningen, cellprovsmottagningen eller förlossningssituationen identifierar sig som. Och vi kan väl dessutom vara helt överens om att det inte är ett yrke som kräver att man ska vara kvinna. Ändå signalerar titeln just det. Den engelska titeln ”midwife” (”mellan fruar”) är inte bättre. Inte heller den franska; ”sage-femme” (vis kvinna) som inte är så långt från den gamla svenska benämningen ”jordemor” eller ”klok gumma”.

Jag är stolt över att vara legitimerad barnmorska. Men jag önskar att min yrkestitel inte förknippades med en gammalmodig förlegad syn. Kanske är det också en ny titel som krävs för att yrket ska värderas rätt? Jag har inget förslag på ny titel dock. Men kanske något med ”ingenjör”? Ordet härstammar från latinets ”ingenium” som betyder ”klokhet”. Då vore inte steget från ”klok gumma” så långt. Men bara klok, helt utan gumma.

Åsa Mörner
Legitimerad barnmorska som önskar alla legitimerade och blivande barnmorskor grattis på Internationella Barnmorskedagen! För än så länge så heter det faktiskt barnmorska. Eller Legitimerad Klok Gumma.

Följ avdelning Örebro i sociala medier!