Skiftarbete är skadligt för hälsan

Sjuksköterskors skiftarbete påverkar hälsan och leder till försämrad patientsäkerhet.

Att arbeta som Sjuksköterska är ett yrke som utförs under dygnets alla timmar, vårdbehovet upphör inte bara för att klockan slagit 17.00 en fredag.

För att idag kunna bemanna inom hälso- och sjukvård dygnet runt är skiftarbete ett måste, vilket påverkar sjuksköterskors hälsa och sömn. De upplever även en hög arbetsbelastning och stress, och att arbetsförhållandena idag riskerar patientsäkerheten. Var tionde patient skadas, vilket kan leda till lidande för patienterna och deras anhöriga. För att minska antalet vård skador har sjuksköterskor ett yrkesprofessionellt ansvar att utveckla omvårdnaden och bidra till förbättrad patientsäkerhet.

Sjuksköterskans yrke innebär oundvikligen oregelbundna arbetstider. Detta påverkar hälsan och prestationsförmågan. Sjuksköterskans egen hälsa är inte ett undantag, utan både fysiska, psykiska problem kan uppkomma. Långvarigt skiftarbete ger ökade risker för stroke och bröstcancer

Nuvarande sjuksköterskeutbildning tar inte upp något om nattarbete, varken i teori

eller i praktik, och detta gör att den nyutbildade sjuksköterskan kan få en chock när de kommer ut i yrkeslivet.

Som ny är förväntningarna att hoppa in vid behov och täcka upp utan att riktigt veta vad natt- och skiftarbete innebär. Det kan medföra hälsorisker men dessa är inte synliga direkt utan uppkommer efter en tid. Störd eller otillräcklig sömn på grund av långa arbetstimmar och obekväma arbetstider ge sig till känna med en gång genom nedsatt uppmärksamhet och felhändelser.

Sjuksjuksköterskans arbetsmiljö bör snarast uppmärksammas och förbättras och beslutsfattare och arbetsgivare måste ta dess signaler på allvar.

Det är även oerhört viktigt att arbetsgivaretar vid schemaplanering ta hänsyn till skiftarbetande sjuksköterskors individuella önskemål och förmåga till skiftarbete.

Då sjuksköterskeyrket huvudsakligen är ett kvinnodominerat yrke och större delen

av studierna är gjorda på kvinnor, vore det intressant att se i framtida studier om

Det finns några skillnader mellan könen. Eller om det är kroppen fysiologiskt som reagerar på

Skiftarbetet kombinerat med stress.

Tankar som är skrivna av mig Eva Harrysson
Distriktssköterska/Huvudskyddsombud
Vårdförbundet Avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!