Flex är till för frisörbesök, övertid är till för vård!

In 15 minuter tidigare än arbetspassets start. Ut 30 minuter efter arbetspassets avslut. Saldot på flexklockan tickar snabbt och snart finns ett gediget timsaldo inarbetat, arbete som inte finns med på nästa löneutbetalning. Problemet är också att du inte får bestämma över ditt saldo själv; när, hur och om du får ta ut dina timmar. Visste du att det inte ens är pensionsgrundande arbete du utför? Eller att du faktiskt bidrar till att dölja en verklig brist på kollegor?

”Jag kommer en halvtimme senare, det är Lucia på dagis” ”Jag går 1 timme tidigare idag, ska till frisören” Meningen med flexklockan är att vi ska hamna på plus minus 0 inom några dagar och att den ska användas till att flexa hem tidigare för att gå till tandläkaren ena dagen och jobba in tiden nästkommande dag. Tycker du att det är så? Trodde inte det heller. För hos ett stort antal individer finns ett berg av timmar på flexen. Och oftast beror det på att vården kräver att du stannar efter arbetspassets avslut.

Men då är det inte flex. Då är det övertid.

Övertiden äger du. Den är dessutom pensionsgrundande om du plockar ut den i pengar. Och icke att förglömma- Den fungerar som en larmklocka när det handlar om bemanningstäthet och personalbrist!

Om vårdarbetet kräver att du måste stanna kvar så är det övertid. Om du inte tillåts övertid, då borde du alltså kunna gå hem? Varför gör du inte det då? I det långa loppet är det inte alls ”snällt” mot patienterna (ett argument som oftast ges ”Jag bryr mig om patienterna”). En arbetsplats som inte har någon övertid har väl inget behov av mer personal, eller? Din överfulla flexklocka signalerar inte att det behövs mer personal, bara att du använder den flitigt. Och hur ”snäll” är du mot patienterna när du kör näsan och hela pannan i den berömda väggen och spär på bemanningsbristen ytterligare?

Det är dags att vi lär oss vad skillnaden mellan flex och övertid egentligen är. Flex är till för frisörbesök, övertid är till för vård!

Åsa Mörner
Leg sjuksköterska och barnmorska

(Tillåter inte din chef övertid fast det krävs att du stannar kvar efter arbetstid? Kontakta Vårdförbundet för stöd och råd!)

Följ avdelning Örebro i sociala medier!