Erfarenhet betalar sig inte

Vilket annat yrke har denna bredd, allt ifrån barnafödande till vård i livets slutskede. En del medlemmar innehar chefstjänster. Men i det stora hela finns det få tjänster som matchar de förändrade krav man får ju äldre man blir.

Utvecklingen i vården har de sista 10 åren förändrats från att man hade lugnare perioder och inte fullt så sjuka, till att idag komprimerat vården så mycket att endast de svårast sjuka vårdas på sjukhus. Detta leder till att det inte finns tid till återhämtning i det dagliga arbetet.

För ett tag sedan träffade jag en kollega. En fantastiskt inspirerande och kunnig sjuksköterska. Personen har över 30 års erfarenhet inom sitt specialområde, varit ansvarig för PM och bedrivit vårdutveckling inom området. När verksamheten skulle flytta från en klinik till en annan blev hen tillfrågad om att flytta med. Ett stort ansvar skulle vila på sjuksköterskans axlar då kunskapen på området skulle vara låg i början på den nya avdelningen.

Med den erfarenhet, ansvar för PM och kunskap för övrig personal att luta sig emot borde generera någon form av lönekompensation. Men det var stört omöjligt.
Enheten som tog över verksamheten hade inga ekonomiska möjligheter att ge någon löneförhöjning? Borde man inte tagit sig råd med tanke på kvalité för patienternas skull.

Min kollega valde att inte flytta med.

Detta belyser ett av problemen man har i vården, nämligen att differentiera lönen.

  • Idag är lönespridningen näst intill obefintlig. Hur gör jag för att höja min lön? Man har sällan ett lönesamtal med sin chef. Det måste finnas utrymme för verksamheten att kunna tillgodose även sjuksköterskor med lång erfarenhet.
    (Är det bra att alla ska förhandla sin lön själv, jag vet inte.)
  • Jag är övertygad om att man måste anpassa vårdarbetet utefter erfarenhet och ålder. Som senior sjuksköterska har man massor med erfarenhet och kunskap. Men man måste ge sjuksköterskor som jobbat länge möjlighet att inom ramen för sin arbetstid att kompetensutveckla sig (Alla behöver kompetensutveckling), precis som man gör med de nyanställda i form av traineetjänster.

På många arbetsplatser slutar erfarna sjuksköterskor. Det har inte förekommit tidigare i samma omfattning, och jag känner en viss oro för framtiden i den högspecialiserade vård vi bedriver. Det blir dyrt att inte ta vara på erfarenhet.

Hans Nilsson

Leg sjuksköterska/ Huvudskyddsombud

Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!