Dubbelkompetens som karriärväg

Till Ungdomsmottagningen i Region Örebro län kommer besökare mellan cirka 13 till 23 år. De söker för många olika frågor men där sexualitet, psykiskt mående, utveckling och pubertet är vanliga nämnare.

På ungdomsmottagningen arbetar sjuksköterska, barnmorskor, läkare, psykologer och kuratorer.

Vi tog ett snack med sjuksköterskan Carolina som också är en av Vårdförbundets förtroendevalda på enheten för att prata om hur arbetsgivare kan använda personer med dubbelkompetenser i sina verksamheter som en karriärväg.

Hej Carolina, vem är du?

Jag heter Carolina och jag har jobbat på ungdomsmottagningen i drygt sju år. Jag är legitimerad sjuksköterska och tog min examen -95. Jag utbildade mig också till teckenspråkstolk mellan 2005-2008 och har snart varit teckenspråkstolk i tio år.

Jag har jobbat inom olika verksamheter som sjuksköterska, bland annat på medicin, på endokrinologen, med hjärtpatienter, lite strokevård, jobbade också många år på bloddialysen och var ett tag inhyrningssjuksköterska i pool som Östergötlands läns landsting hade i slutet av 90-talet.

Sen flyttade jag till Örebro och började jobba på öronmottagningen. Och det var någonstans där som jag sökte tolkutbildningen eftersom att jag behövde teckenspråket i mitt privatliv. När jag kom ut från den utbildningen var det svårt att hitta jobb och veta vad det var värt. Men jag trivdes fortfarande väldigt bra inom sjuksköterskeyrket så jag sökte mig tillbaka till slutenvården och jobbade på onkologen på USÖ samtidigt som jag sökte jobb som teckenspråkstolk eftersom att jag ville använda min nya kompetens. Jag fick jobb på tolkcentralen och jobbade där i två år och sen dök tjänsten på ungdomsmottagningen upp där de sökte någon med kompetens inom teckenspråk och dövkultur i kombination med medicinsk kompetens och då sökte jag och fick den tjänsten och sedan dess har jag varit här.

Men varför sökte de just den typen av kompetens på ungdomsmottagningen?

Örebro är unikt eftersom att teckenspråket är det andra största språket i Örebro och vi har riksgymnasiet, specialskolan och grundskolan här. Det gör att många ungdomar flyttar hit för att gå i skolan men många blir också kvar och etablerar sig här i Örebro och börjar sen på universitet och börjar jobba här. Örebro har en väldigt stor grupp teckenspråkiga människor och förutom dem är deras anhöriga också teckenspråkiga vilket gör att det är en stor grupp människor.

Och det behovet såg politikerna där någon gång runt 2010 och tog då beslut om att lägga en resurs på ungdomsmottagningen för att möta det behovet. Så därför eftersöktes den kombinationen av kompetens och så råkade det bli jag som sökte.

Så det är för att möta de teckenspråkiga döva och hörselskadade och språknedsatta ungdomarna som dels befinner sig tillfälligt i Örebro under sin gymnasieutbildning men också de som sen blir kvar med sina familjer.

Hur tycker du att arbetsgivaren har tagit tillvara på din dubbelkompetens?

Jag upplever att jag jobbar med mina båda kompetens parallellt i stort sett hela tiden eftersom att jag, förutom att jag tar egna besök, agerar tolk till mina kollegor som inte tecknar när det krävs annan medicinsk kompetens eller samtalskompetens. Och eftersom att det är många teckenspråkiga ungdomar som söker hos oss så nyttjar jag verkligen mina kompetenser här. Det är lite handen i handsken att få göra det. För jag älskar att arbeta som sjuksköterska i det självständiga arbetet gentemot en människa och samtidigt kunna ha min språkliga kompetens att bidra med när den jag möter har ett annat språkligt behov än talad svenska.

Och arbetsgivaren har varit oerhört positiva till det. Ändra från början eftersom att det var det här de efterfrågade. Här på ungdomsmottagningen har min dubbelkompetens verkligen uppskattats och det har ju också blivit ett sätt för mig att få jobba med de här frågorna som jag verkligen brinner för. Unga människor, sexualitet och identitet.

Vad har du för fler områden som du fått kompetensutveckla dig inom?

På en ungdomsmottagning måste du hela tiden uppdatera dig eftersom att ungdomarnas värld snabbt förändras hela tiden. Så du måste hänga på. I allt. Så det har blivit väldigt mycket informell kompetens om ungdomars samhällssyn och livsvillkor men också formell kompetens i form av andrologi som är läran om mannens reproduktionsorgan, ungefär motsvarande kvinnans gynekologi och får nu också läsa sexologi på universitetsnivå. Dessutom är vi HBTQ-certifierade vilket är en självklar kompetens att ha när man jobbar med människor överallt egentligen. Så jag har hela tiden fått ny kunskap och utvecklats både i min yrkesroll men också som person.

Du har ju gjort karriär inom ditt yrke utan att ta vägen via de traditionella specialistutbildningarna. Hur skulle du vilja beskriva dina yrkesvägar?

Jag tror inte att jag tänker ”karriär”, men jag ser ju att jag har tagit min vidare till platser dit jag inte hade tagit mig utan den kompetens jag har. Min dröm, som ung sjuksköterska, var att bli barnmorska, men livet förde in mig på en annan väg vilket gjorde att jag valde en helt annan yrkesutbildning och det har vidgat min kunskap, kompetens och möjlighet att möta medborgarna i Örebro jättemycket. Så det är någonting värt. Och jag känner att det språkliga kompetens är viktig i vårdmötet för att kunna prata och förklara sig och nå de djupare frågorna känslomässigt och då är man tryggast i sitt förstaspråk och det får de här ungdomarna som jag möter chansen att göra utan tolk och utan extra personer som finns med. Utan det är jag och ungdomen. Så, jag tycker att kombinationen har gett mig mycket som jag kan erbjuda andra.

Jag tror att man egentligen kan välja vilken kombination som helst och hitta en nytta och funktion i det utan att för den sakens skull måste vara de självklara vidareutbildningen. Utan det finns även andra sätt att göra det på.

Julhälsningar
Marcus Folkö Müntzing
Leg sjuksköterska och intervjuare

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!