Presentation med julknorr

Nu är det min tur att presentera mig för er medlemmar via bloggen.

Ewa Harrysson heter jag och blev invald i styrelsen i oktober och fick då ert förtroende att driva och arbeta med medlemmarnas frågor framåt i Vårdförbundet Avdelning Örebro.

Jag är till professionen Distriktssköterska och har min arbetsplats sedan 7 år i hemsjukvården på Väster i Örebro kommun.

Jag känner mig hedrad inför uppdraget och kommer aktivt arbeta för att vi tillsammans ska kunna påverka och då måste vi bli fler förtroende valda på arbetsplats och fler medlemmar. Då har vi starkare möjlighet att förändra .

Jag har varit fackligt förtroende vald på min arbetsplats och även I Kumla kommun. Har även haft uppdrag i förvaltnings samverkan och tidigare valberednings uppdrag i avdelningen .

Min erfarenhet av det ger mig en bra grund att stå på för mitt facklig arbete på tid jag nu påbörjar februari 2018.

En av mina viktigaste frågor är arbetsmiljön och ett hållbart yrkesliv.

En god arbetsmiljö för oss ger en god och säker vård till de vi är till för patienterna.

I hemsjukvården idag vårdar vi svårt sjuka patienter som tidigare vårdades inom sluten vård. Trycket kommer nästa år öka på vården då den nya utskrivnings lagen medför kortare ledtider innan de ska vårdas hemma . Det kommer ställa stora krav på oss både inom hemsjukvården och sluten vården och primärvården .

Vi har därför alla behov av mer resurser och fler specialist sjuksköterskor i vården.

Lönen är också en viktig fråga från våra medlemmar den måste lyftas och då även kopplat till att det ska löna sig att vidareutbilda sig och att löneprocessen måste fungera bättre ute på arbetsplatserna.

 

Jag ser verkligen framemot 2018 med tillförsikt att vi tillsammans kan påverka våra fantastiska yrken i framåt i Vårdförbundet .

 

Nu önskar jag er alla en God Jul & ett Gott Nytt År

Eva Harysson
Leg. Sjuksköterska/ Förtroendevald
Styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Örebro

Följ avdelning Örebro i sociala medier!