Vad jag har valt

Dag. Kväll. Natt. Helg. Julafton. Ingenrast.

Du har valt det själv, du visste att vården pågår 24/7!

Det eviga tjatet att jag själv valt konstiga schemalösningar och ingen rast är inte sant!

  • Jag har valt att studera till sjuksköterska.
  • Jag har valt att studera specialistutbildning inom anestesi.
  • Jag har valt ett fantastiskt yrke.

När jag var ny sjuksköterska fanns det dag eller nattjänster. Jag började med att arbeta på schema med dag, kväll och helg. På natten arbetade kollegorna med erfarenhet, och jag minns min stora respekt för deras erfarenheten och deras breda kunskap. För att ens bli tilltänkt att besöka nattens värld var det krav på minst ett års yrkeserfarenhet. När jag så småningom arbetade min första natt var det frivilligt, jag fick gå bredviden en erfaren kollega, och vi båda fick kvalificerad övertidsersättning.

Det var mitt eget val att arbeta natt (under förutsättning att jag bedömdes som tillräckligt erfaren).

Jag  hade 45 minuteras rast (och tro det eller ej men ofta gick det att ta ut hela rasten). När jag arbetade helg, åt vi mat tillsammans, och hann med både reflektion och erfarenhetsutbyte. Nu kommer säkert någon påminna om att vi inte ska prata jobb på rasten, men det gjorde vi och det var både socialt och bra för oss i arbetsgruppen.

Som färdig anestesisjuksköterska var det dags att invigas i beredskapsvärlden.  Även beredskap var frivilligt och bara ett fåtal kollegor gick på beredskapsscheman. Det var var ganska eftertraktade schemarader (som krävde kunskap och erfarenhet). De som hade beredskap åkte på alla ambulanstransporter och på sommaren gav extraberedskap bra ersättning.

Idag avlöser olika schemaförändringar varandra. Om det erbjuds valmöjlighet handlar ofta om att välja mellan två mindre bra val. Det är vanligt att rotera mellan dag/kväll/natt i en salig röra. Många hinner inte ta rast eller har måltidsuppehåll, och schemat ska passa produktionen och bemanna en slimmad arbetsmiljö. ´Det har jag inte valt.

Jag valde att utbilda mig till sjuksköterska och jag väljer Vårdförbundet för jag vill påverka det andra påstår att jag valt 🙂

Ann-Sofie Gustavsson
Leg Sjuksköterska
Specialistutbildning Anestesi
Avdelningsordförande Vårdförbundet Örebro

 

 

Följ avdelning Örebro i sociala medier!