Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats? Om inte, ta reda på det! 

Varför?

Skyddsombudet är ju faktiskt nästan som jobbets skyddande ängel och idag firar vi alla skyddsombud på deras dag!

Varje år under v 43, dvs under Europeiska Arbetsmiljöveckan, så infaller Skyddsombudens dag. Åtminstone sedan 2012, då dagen infördes. Men egentligen finns det skäl att hylla skyddsombuden varje dag. Våra skyddsombud är unika i sin roll att övervaka arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats! Arbetsgivaren är den som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö enligt lag, men det finns också ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagaren och deras representanter.

Arbetsmiljölagen beskriver en rad befogenheter som varje skyddsombud har rätt till, bl.a:
• adekvat utbildning
• ta del av alla handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön
• kunna delta när det ska ske en förändring av lokalerna eller planeras nya.

Som skyddsombud samverkar man med arbetsgivaren för att skapa en god arbetsmiljö. Upptäcker du som skyddsombud brister i arbetsmiljön så ska det rapporteras till arbetsgivaren som då har ansvaret att lösa problemen (Arbetsmiljölagen). Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder för att lösa problemen så kan man som skyddsombud lägga en begäran, en så kallad 6:6 a-anmälan. Det görs i samråd med ditt fackförbund och ett huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet arbetar med frågor som är av en mer övergripande karaktär och som berör ett större område.

Man har många rättigheter som skyddsombud. Det är en viktig roll på arbetsplatsen och vår strävan är att det ska finnas skyddsombud på alla arbetsplatser! Om du är förtroendevald så är du också skyddsombud.

Har du ett skyddsombud på din arbetsplats? Grattis, tillsammans arbetar ni för en bättre arbetsmiljö!

Är du skyddsombud? Grattis-idag är det Din dag!

 

Viktoria Lammgård, Skyddsombud

Viktoria Lammgård, Sjuksköterska

Var är du skyddsombud? På Olaus Petri Vårdcentral, nyvald sedan september 2017.

Varför är du skyddsombud? Fått rollen eftersom jag är förtroendevald. Jag vill arbeta och påverka arbetsmiljön och vet att det går.

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag? Att verka för att mina arbetskamrater har en bra arbetsmiljö. Att det finns en bra arbetsmiljö för oss att ta hand om våra patienter på ett bra och säkert sätt.

Ska du uppmärksamma att det är Skyddsombudens dag den 25/10? Självklart!?

 

 

Ulrika Hedelind, Anestesisjuksköterska

Ulrika Hedelind, Huvudskyddsombud

 

Var är du skyddsombud? Jag är huvudskyddsombud i Region Örebro län.

Varför är du skyddsombud?Jag har alltid brunnit för min och mina kollegors arbetsmiljö. Det är nog grund orsaken till att jag blivit vald till förtroendevald i Vårdförbundet och därmed också blivit skyddsombud.
Huvudskyddsombuds rollen som jag har nu är kopplad till mitt nuvarande samverkansuppdrag inom region Örebro.

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag?Kanske låter lite ”klyschigt” men det är faktiskt att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt!
Det borde vara en självklarhet att alla ska kunna orka att jobba heltid ett helt yrkesliv! Ingen ska behöva arbeta deltid på grund av dålig arbetsmiljö!

Ska du uppmärksamma att det är Skyddsombudens dag den 25/10? Självklart!

 

Karin Nordén Persson, operationssjuksköterska

Karin Nordén Persson, regionalt skyddsombud
Karin Nordén Persson, regionalt skyddsombud

Var är du skyddsombud? Jag är Regionalt skyddsombud i Örebro län. Som Regionalt skyddsombud omfattar uppdraget alla privata arbetsgivaren. Jag samverkar också med lokala skyddsombud i kommunerna.

Varför är du skyddsombud? Jag vill arbeta för att alla som jobbar inom vården ska orka och vilja arbeta ett helt yrkesliv.Jag är mycket intresserad av arbetstider och hur de påverkar hur vi mår och vilken vård vi ska ha.

Vad är det viktigaste i ditt uppdrag? Arbeta för en hållbar arbetsmiljö. I samarbete med lokala skyddsombud driva arbetesmiljöfrågor och utveckla arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna.

Ska du uppmärksamma att det är Skyddsombudens dag den 25/10? Självklart!

 

 

 

 

Åsa Mörner och Hans Nilsson
Huvudskyddsombud

Följ avdelning Örebro i sociala medier!