Ingen har väl kunnat undgå. #MeToo poppar upp till höger och vänster ackompanjerade av bedrövliga berättelser från flickor och kvinnor runt om i världen. Dessa flickor och kvinnor har utsatts för glåpord, förolämpningar, trakasserier, övergrepp och våldtäkt på grund utav att deras biologiska kön.

Det går såklart inte att jämföra med våldtäkt eller sexuella övergrepp- men genom decennier så har universitetsutbildade kvinnor utsatts för förnedrande villkor i arbetslivet. Bara för att de är kvinnor?

Vården har alltid varit full av hierarkier. Fortfarande förknippas titeln överläkare med manligt kön och den ickeexisterande titeln ”sköterska” med lågutbildade kvinnor. Bara det att bunta ihop flera yrkestitlar till en som egentligen inte finns…. Synen på hur traditionellt kvinnodominerade yrken värderas känns som en gammal svettig socka som legat kvar i träningsdojjorna alldeles för länge. Väldigt äcklig med andra ord. För det är ju inte brist på pengar när det handlar om den traditionellt mansdominerade yrkesgruppen….(som inte ens är mansdominerad längre. Men gamla fördomar är svåra att tvätta bort).

Nej jag menar inte att vi ska jämföra den värdediskriminering som sjuksköterskor, barnmorskor, lärare och röntgensjuksköterskor utsätts för med den individuella upplevelsen av att konstant bli objektifierad och nedvärderad som kvinna, eller utsatt för förnedrande handlingar i ord eller handling. Men utifrån ett samhällsperspektiv så hänger det ihop. Allt handlar om en förlegad, vidrig kvinnosyn.

Jag har blivit utsatt för kränkande behandling, både under min uppväxt och i vuxen ålder; av klasskompisar som tafsat och ropat hora och av totala främlingar i det offentliga rummet. Och varje gång jag jämför en civilingenjörs löneutveckling med min egen så blir jag förnedrad och kränkt av samhället.

”Om sjuksköterskorna ska bli fler måste gamla hierarkier rivas, det är faktiskt provocerande att en läkare fortfarande får kosta flera gånger mer än en sköterska. Det var länge sedan yrket var ett kvinnligt kall. Landstingspolitiker och sjukhusledningar kan inte konservera en sådan rutten kvinnosyn. ” Tack Eva Franchell för att du talar klarspråk. Det är inget annat än en rutten kvinnosyn.

Åsa Mörner

Leg sjuksköterska och barnmorska

 

PS. Eva, sluta gärna använda ordet ”sköterska” Vad är en sköterska egentligen?

Följ avdelning Örebro i sociala medier!