Reproduktivt självbestämmande är en mänsklig rättighet

Vi kanske tar vissa saker för givet. Rösträtt, fria val och det fria ordet kanske känns så självklart att vi aldrig reflekterar över hur det skulle vara om det faktiskt var förbjudet i vårt land. Men i många länder råder diktatur, åsikter registreras och människor med olika politiska åsikter fängslas, torteras eller avrättas. 

I Sverige är det ingen som argumenterar om vi verkligen borde ha åsiktsfrihet och allmän rösträtt.
Men när det kommer till aborträtten så debatteras kvinnans rätt till sin egen kropp högt och lågt, kors och tvärs; en debatt som aldrig tycks sina.

Vi kanske inte ser Irland, Spanien eller Malta som något annat än trevliga, demokratiska semesterresmål  där människor lever i frihet med rätt att bestämma över sina egna liv. Men på Malta är det totalförbjudet med abort och i Irland är abort förbjudet och straffbart med upp till 14 års fängelse som påföljd. Där är det är också straffbart att ”främja och förespråka” abort, vilket alltså medför att sjukvården inte kan använda sin yttrande- och informationsfrihet. I Nordirland kan en kvinna som genomgått en abort dömas till livstids fängelse.

Irländska kvinnor kan söka vård utomlands för att genomgå en abort. Men det medför stora kostnader, både för resa, ledighet från skola/arbete samt själva sjukvårdskostnaden, vilket innebär att de mest utsatta kvinnorna, de som har ekonomiska svårigheter eller lever i fattigdom, helt saknar möjlighet att kunna avbryta en oönskad graviditet. I Nicaragua är det också totalförbjudet med abort och anses vara en kriminell handling vilket kan leda till långa fängelsestraff, även för sjukvårdspersonal som deltar vid aborter och abortrådgivning.

Men Spanien då? Nej det är inte förbjudet med aborter i Spanien. Efter en lång strid gav staten år 2010 tillbaka kvinnan hennes rätt till sin egen kropp. Innan dess rådde en av Europas strängaste abortlagar i Spanien. Sedan 2010 har dock konservativa politiker lagt fram flera förslag om att inskränka aborträtten men förslagen har kastats i soptunnan tack vare spanjorerna själva och Amnesty International. Även så nära som i Polen där man redan har en mycket sträng abortlagstiftning, har förslag om ytterligare åtstramningar och statligt övertagande av kvinnans rättigheter genom totalförbud förts. Tack vare massiva protester bromsades förslaget. Det lönar sig att protestera.

Och nej, inte ens här i trygga Svedala är rätten till din egen kropp något vi kan ta för givet. Det finns riksdagspartier som vill begränsa aborträtten radikalt, med motiveringen att ”det används som ett preventivmedel” (helt utan vetenskapliga belägg!).

I en optimal värld blir ingen ofrivilligt gravid. Men så ser inte verkligheten ut. Och länder med strikt abortlagstiftning har inte färre aborter. De har bara fler lemlästade och dödade kvinnor till följd av osäkra, illegala aborter.

Vi tror vi är jämlika i Sverige. Men det är ingen självklarhet att jag som kvinna kan ta för givet att jag äger rätten till min egen kropp.

 

Åsa Mörner
Legitimerad barnmorska

http://www.september28.org/

https://www.womenonwaves.org/

Följ avdelning Örebro i sociala medier!